Jest budżet LIFE+

27 czerwca b.r. Rada d/s Środowiska, czyli konferencja Ministrów Środowiska krajów UE, zaakceptowała ostatni brakujący element Rozporządzenia w sprawie instrumentu finansowego LIFE+, czyli budżet LIFE+ Niestety, budżet LIFE+ wyniesie zaledwie 2,1 mld Euro. Na przyrodę i bioróżnorodność musi być przeznaczone co najmniej 40% środków. Jednak, w przeciwieństwie do dotychczasowego LIFE-Nature, LIFE+ ma być wdrażany przez krajowe agencje, które będą wybierać i finansować działania. Każde państwo musi w tym celu sporządzić „roczny program roboczy”, zgodny z wieloletnim programem przyjętym przez Komisję Europejską. Ponieważ algorytm podziału środków między państwa oparty jest m. in na wkładzie poszczególnych państw w budowę ogólnoeuropejskiej sieci Natura 2000, Polska (która wyznaczyła do sieci najmniejszy w Europie procent swojego terytorium) znacznie na nim traci. Przyjęty budżet oznacza, że do Polski w ramach instrumentu LIFE+ trafi około 13 mln Euro rocznie, w tym około 5 mln Euro będzie musiało być przeznaczone na ochronę przyrody. LIFE+ jest z założenia przeznaczony do finansowania „projektów innowacyjnych” i „modelowego wdrażania dobrych praktyk”, a nie do finansowania codziennego zarządzania obszarami chronionymi i wykonywania ochrony przyrody.

Więcej w budżet, ekologia
USA zamknięte do odwołania. Prawdziwe starcie za dwa tygodnie

Rynki finansowe nie reagują na shutdown, czyli częściowe zamrożenie działania sektora publicznego w USA, które jest skutkiem nieuchwalenia budżetu. Republikanie twierdzą, że nauczyli się na swoich błędach podczas podobnej sytuacji...

Zamknij