UE sfinansuje badania nad komórkami macierzystymi

Unia Europejska będzie nadal finansować ze wspólnego budżetu badania nad komórkami macierzystymi. Kompromis zawarto w Brukseli zaledwie kilka dni po tym, jak prezydent USA zablokował podobną ustawę zatwierdzoną przez amerykański senat; Bush pierwszy raz skorzystał z prawa weta. W badaniach nad komórkami macierzystymi i w kwestii finansowania tych badań z unijnego budżetu wprowadzone zostaną surowe procedury i zasady etycznego postępowania – tak o decyzji podjętej przez Unię Europejską mówił fiński minister przemysłu. Większość europejskich państw – Francja, Portugalia, Hiszpania, Belgia, Szwecja i Wielka Brytania popiera badania nad komórkami macierzystymi, czyli wykorzystanie ludzkich embrionów do badań. Pod porozumieniem nie podpisały się Litwa, Malta, Słowacja, Austria i Polska.

Więcej w ekologia
Stan środowiska w Polsce na tle Unii Europejskiej

Dokument "Stan środowiska w Polsce na tle celów i priorytetów Unii Europejskiej - raport wskaźnikowy 2004 sporządzony przez Inspekcję Ochrony Środowiska pozwoli, byśmy historycznie oceniali nasz postęp w zakresie ochrony...

Zamknij