Jak uzyskać wsparcie na założenie własnej firmy?

Osoba myśląca o własnym biznesie może skorzystać ze szkoleń prowadzonych przez izby gospodarcze, stowarzyszenia i urzędy pracy. Udział w nich nierzadko jest bezpłatny, gdyż są one finansowane ze środków unijnych. W instytucjach tych możliwe jest również skorzystanie z doradztwa na temat prowadzenia biznesu. Bardziej zaawansowanym szczeblem pomocy jest wsparcie finansowe. Może ono być dwojakiego rodzaju: z funduszy strukturalnych oraz funduszy pożyczkowych. W tym przypadku jednak beneficjent musi spełnić szereg ściśle określonych wymagań. Programy szkoleń przyszłych przedsiębiorców prowadzone są obecnie we wszystkich regionach kraju. Szerokie wsparcie doradcze oferuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W całej Polsce działa obecnie ok. 160 punktów konsultacyjnych, gdzie można uzyskać bezpłatne informacje na temat możliwości dofinansowania projektów ze środków unijnych, zagadnień podatkowych i zasad prowadzenia biznesu. Przedsiębiorcy mogą również korzystać z pomocy tak zwanych lokalnych okienek przedsiębiorczości, których w Polsce działa około 500, głównie przy urzędach gminnych. Lista okienek, a także punktów konsultacyjnych znajduje się na stronach internetowych PARP (www.parp.gov.pl). Inicjatywą, która robi ostatnio furorę wśród studentów i absolwentów wyższych uczelni, są Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Największą korzyścią dla beneficjentów projektu jest fakt, iż nie muszą zakładać działalności gospodarczej i ponosić związanych z tym kosztów oraz ryzyka. Mimo kurczących się środków z funduszy strukturalnych, w niektórych województwach w dalszym ciągu można ubiegać się o finansowe wsparcie na prowadzenie biznesu. Jest to możliwe m.in. w województwach mazowieckim i świętokrzyskim, gdzie nadal realizowany jest program Promocja przedsiębiorczości (ZPORR, Działanie 2.5). Szczegółowych informacji na temat programu i dostępnych środków udzielają urzędy marszałkowskie w całym kraju. Szerokie wsparcie zarówno finansowe, jak i doradcze oferują urzędy pracy. Osobom bezrobotnym mogą być przyznane jednorazowo środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Przy stowarzyszeniach i izbach gospodarczych działa obecnie ponad 70 funduszy pożyczkowych, oferujących wsparcie finansowe dla małego biznesu. Zaletą funduszy pożyczkowych jest brak skomplikowanych i długotrwałych procedur związanych z udzieleniem pomocy. Informacje o funduszach pożyczkowych można uzyskać na stronie www.psfp.org.pl.

Więcej w dofinansowanie biznesu, szkolenia
Czego mamy się trzymać, gdy mamy robić szkolenie

Jedni uważają wszelkie szkolenia, seminaria i konferencje za dopust boży, dodatkową torturę, inni z westchnieniem ulgi przyjmują je jako sympatyczną przerwę w codziennej biurowej rutynie. Na nasz stosunek do służbowych...

Zamknij