Kiedy się opłaca zastosowanie stawki liniowej

Jeśli początkujący przedsiębiorca zdecyduje się na podatek liniowy, to musi złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o tym wyborze na dzień przed rozpoczęciem działalności, ale nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Wybór opodatkowania wedle stawki liniowej dotyczy także lat następnych. Do rezygnacji z niego konieczne będzie złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego stosownego oświadczenia najpóźniej do 20 stycznia danego roku. Prawo do stawki 19 proc. jest wyłączone, jeśli w ramach działalności prowadzonej samodzielnie albo w spółce niemającej osobowości prawnej (cywilnej, jawnej, partnerskiej) podatnik lub podatnicy będą wykonywać na rzecz aktualnych albo byłych pracodawców te same czynności, które wykonywali dla nich w poprzednim roku albo wykonują obecnie jako ich pracownicy. Chodzi o przeciwdziałanie fikcyjnemu przechodzeniu na samozatrudnienie tylko dla zmniejszenia obciążeń na rzecz fiskusa. Wybór stawki liniowej pociąga za sobą automatycznie utratę prawa do wszystkich przywilejów podatkowych w tym prawa do wspólnego opodatkowania się z małżonkiem i skorzystania z preferencji przewidzianych dla samotnych rodziców. Wyłączone są także wobec przedsiębiorców rozliczających się w takiej formie zwolnienia przysługujące w związku z inwestycjami w specjalnej strefie ekonomicznej. Przedsiębiorcy ci mają natomiast prawo do pomniejszenia dochodu o składki na ubezpieczenia społeczne własne i osoby współpracującej jeśli nie zaliczają ich w ciężar kosztów firmy, a podatku – o składki na ubezpieczenie zdrowotne. Świeżo upieczeni przedsiębiorcy, którzy wybiorą stawkę liniową, mają prawo do tzw. kredytu podatkowego dla otwierających działalność gospodarczą. Przedsiębiorca korzystający z opodatkowania stawką liniową zachowuje prawo do odliczenia od dochodu strat z działalności gospodarczej opodatkowanej tą stawką. Podatek wedle stawki liniowej nigdy nie będzie się opłacał podatnikom, których dochody z działalności gospodarczej mieszczą się w pierwszym przedziale skali podatkowej. W 2006 r. jest to kwota 37 024 zł. W razie bowiem wyboru tego sposobu rozliczeń tracą kwotę pomniejszającą podatek (chyba że mają inne dochody opodatkowane wedle skali podatkowej, w związku z którymi z tej kwoty skorzystają).

Więcej w Podatki
Karta podatkowa dobra dla małych firm

Rozpoczynający działalność gospodarczą musi złożyć wniosek o przyznanie karty podatkowej, jeszcze zanim uruchomi firmę. Jeżeli podatnik uzna, że bardziej opłaca mu się opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych albo na zasadach...

Zamknij