Jak skompletować i wytrenować zespół

Czy istnieje przewaga zespołów pracowniczych nad pracownikami – indywidualistami? Przy budowaniu zespołu najważniejsze jest, by jego członkowie identyfikowali się z wyznaczonymi celami. Poza tym istotne jest to, aby dobrać odpowiednich członków. Zespół pracowników sprawdza się wszędzie tam, gdzie można wyznaczyć wspólne zdanie/cel. Dzięki pracy zespołowej firma ma więcej kompetencji i wiedzy, gdyż każdy członek grupy jest „dawcą” własnych unikatowych, umiejętności. Ma to wpływ zwłaszcza na efektywności pracy. Według dyrektor zarządzającej z agencji PR Sensors, zaletami pracy w zespołach pozostaje transfer wiedzy, wymiana doświadczeń i kontaktów, wydajniejsza praca. W grupie łatwiej utrzymać stały poziom motywacji podczas realizacji zadania oraz zapewnić możliwość zastępstw. Zmniejsza to ryzyko, że dane zadanie nie zostanie wykonane. Poza tym członkowie grupy mobilizują się do rozwoju indywidualnego, wyszukiwania informacji i aktualizowania wiedzy. Jeśli zespół składa się z dużych indywidualności to mogą mieć oni problem z dzieleniem się wiedzą, gdyż nie wykształcili w sobie takiej umiejętności. Kłopot pojawia się wtedy, gdy w zespole jest tzw. lider merytoryczny – nie ma on od kogo czerpać wiedzy. W tej sytuacji, cała grupa polega tylko i wyłącznie na nim. Problem pojawia się także w sytuacji, gdy brak lidera formalnego. Wówczas odpowiedzialność rozkłada się na kilka osób, co w gruncie rzeczy może oznaczać, ze nikt nie będzie czuł się odpowiedzialny. Jeśli chodzi o kompetencje osób tworzących zespół, to innymi powinien wykazać się team sprzedażowy, a innymi – grupa współpracujących ze sobą informatyków. Warto także zastanowić się nad słabymi stronami zespołu. Chcąc się ich pozbyć należy zatrudnić osobę z przewagą cech, których naszym zespole brakuje. Ważna jest także liczebność zespołu. Zwykle tworzy go kilkanaście osób. Dzięki temu zachowana jest dynamika grupy i niezakłócony przepływ informacji. Im liczniejszy zespół tym więcej problemów i tym wolniejszy proces współdziałania. W takim zespole niewiele jest kontaktów z podwładnymi, a przepływ informacji jest ograniczony. Mały zespół to silniejsza motywacja i integracja. Artykuł zawiera wyszczególnione plusy i minusy pracy zespołowej oraz przykłady z firm, w których stosowane jest zarządzanie przez zespoły pracownicze.

Więcej w zarządzanie zasobami ludzkimi
Jak reagować na roszady kadrowe w zespołach projektowych?

Szef zadecydował, aby jeden z dwóch kluczowych członków mojego zespołu zaczął pracować w innym zespole. Teraz obawiam się o właściwą realizację tego programu. Przełożony stwierdził, że musiał zaangażować najlepszego człowieka...

Zamknij