Czy ten klient zapłaci za towar lub usługę

Dane na temat kontrahentów można próbować zdobywać samemu. Ale poszukiwania takie zabierają czas, wymagają fachowej wiedzy i umiejętności oceny uzyskanych informacji. Lepiej skorzystać z usług wywiadowni. Na rynku działa co najmniej kilka dużych i liczne mniejsze wywiadownie. Te, które istnieją wiele lat, dysponują odpowiednimi metodami, procedurami i standardami zbierania, gromadzenia i przetwarzania informacji. Zwykle posiadają też obszerne bazy danych firm, niekiedy obejmujące wiele lat ich działalności. Wywiadownie pozyskują informacje w najróżniejszych źródłach, od Krajowego Rejestru Sądowego poprzez rejestr dłużników po media. Śledzą artykuły na temat firm, informacje, ogłoszenia o przetargach, obwieszczenia o sprzedaży udziałów, o fuzjach, podziałach, upadłościach, zmianach strukturalnych, organizacyjnych, personalnych, o procesach sądowych. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się wszelkie informacje o charakterze finansowym: wyniki, dane na temat sprzedaży, zatrudnienia, a zwłaszcza negatywne doniesienia o stratach i bankructwach. Gromadzone są wiadomości o doświadczeniach płatniczych firm, wysokości udzielanych kredytów kupieckich, o terminach odroczonej płatności, dacie wpłynięcia faktury i należności. Na ich podstawie można stworzyć obraz zwyczajów płatniczych firm i ich zachowań wobec partnerów. Wywiadownie pozyskują też informacje bezpośrednio w firmach. Firmom zgłaszającym się do wywiadowni gospodarczej najczęściej zależy na upewnieniu się, czy kontrahent jest wiarygodny i wypłacalny. Wywiadownia na ogół proponuje zamówienie raportu o zdolności kredytowej firmy. Służy on jako pomoc przy podejmowaniu decyzji, czy udzielić kredytu kupieckiego. Raport może zamówić każdy: przedsiębiorca, instytucja rządowa, administracyjna, organizacja społeczna, wreszcie osoba fizyczna. Jeśli raport wywiadowni wykaże, że firmie zdarzało się zalegać z regulowaniem faktur, nie znaczy to, że nie należy z nią handlować. Można, jednak należy tak skonstruować kontrakt, by zawierał odpowiednie zabezpieczenia. Można żądać zapłaty gotówką z góry albo przynajmniej dużej zaliczki. Czasem warto wykupić w firmie ubezpieczeniowej polisę od ryzyka finansowego.