Co muszą wiedzieć pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych

Zgodnie z orzeczeniem ZUS pracownik jest zaliczony do trzeciej grupy inwalidzkiej. Czy dodatkowy 10-dniowy urlop wypoczynkowy przysługuje wszystkim niepełnosprawnym, czy tylko mającym określoną grupę niepełnosprawności? Określenie „trzecia grupa inwalidzka” wynika z innego systemu określania niepełnosprawności. Aby korzystać z uprawnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych trzeba mieć (poza szczególnymi przypadkami) orzeczenie wydane przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Pracownik musi więc jeszcze raz o nie wystąpić. Wydaje je komisja orzekająca. Najprawdopodobniej komisja zmieni mu trzecią grupę inwalidzką na lekki stopień niepełnosprawności. Tym samym nie będzie mu przysługiwał dodatkowy urlop wypoczynkowy. Ustawa o rehabilitacji mówi, że urlop taki należy się osobom z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Miesiąc temu pracownik otrzymał orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i od razu złożył je w zakładzie pracy. Czy jeszcze w te wakacje może skorzystać z dodatkowych 10 dni urlopu wypoczynkowego? Nie. Dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego należy się dopiero po przepracowaniu roku od dnia uzyskania orzeczenia o odpowiednim stopniu niepełnosprawności. Zatrudniamy niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy za zgodą lekarza pracują 8 godzin dziennie. Jeżeli taki pracownik może pracować jak pełnosprawny, to rozliczamy go też jak pracownika pełnosprawnego, czyli jego norma tygodniowa wynosi 40 godzin. Czy postępujemy prawidłowo? Tak. Jeżeli na wniosek pracownika lekarz zgodził się na pracę w czasie pracy dla pracowników pełnosprawnych, to pracownika obowiązują normy czasu pracy określone dla takich zatrudnionych. Czy z ZFRON możemy sfinansować zakup lokalu dla firmy? Docelowo byłby on dzierżawiony innym jednostkom. Nasz niepełnosprawny pracownik lub nawet kilku zajmowałoby się poszukiwaniem ewentualnych najemców tego obiektu, jego administrowaniem, nadzorem i innymi związanymi z tym czynnościami. Nie. Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 31 grudnia 1998 r. o zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych nie pozwala sfinansować ze środków ZFRON zakupu nieruchomości (lokalu), który można wydzierżawiać innym jednostkom. Nieruchomość zabudowaną bądź niezabudowaną można kupić tylko po to, aby utworzyć bazę rehabilitacyjną, socjalną lub wypoczynkową.

Więcej w zatrudnienie niepełnosprawnych
Ile może pracować niepełnosprawny

Pracownik, w tym niepełnosprawny, zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy nie może pracować dłużej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. Nie jest to...

Zamknij