Łatwiejsza procedura, szybszy zwrot pieniędzy

Ministerstwo Gospodarki wprowadza uproszczenia dla firm ubiegających się o zwrot części kosztów poniesionych na udział w zagranicznych targach. Zgodnie z nowymi zasadami wniosek o dofinansowanie udziału w imprezach odbywających się w 2007 roku i w pierwszej połowie 2008 roku będzie można składać na sześć tygodni przed rozpoczęciem imprezy (jak dotąd można było go składać jedynie do sierpnia 2006 r.). Zmiana ta była możliwa dzięki uzgodnieniom z Komisją Europejską. Warunkiem koniecznym otrzymania zwrotu części wydatków poniesionych na udział w zagranicznej imprezie jest wyjazd na targi, które znajdują się na jednej z trzech list (A, B i C), opracowanych przez resort gospodarki. Jest na nich około 800 imprez handlowych, organizowanych na całym świecie. Obecnie będzie także możliwe otrzymanie dofinansowania udziału w dowolnej liczbie targów w roku. Przedtem była możliwość dofinansowania tylko 5 imprez. To postanowienie nadal obowiązuje, jeśli chodzi o udział w misjach. Usprawnione ma również zostać wypłacanie dotacji, a czas na ich oczekiwanie ma zostać skrócony. Chcąc ubiegać się o zwrot, przedsiębiorcy powinni bardzo skrupulatnie kompletować dokumenty. W sprawozdaniu z udziału w targach przedsiębiorca musi się też odnieść do planowanych we wniosku rezultatów wyjazdu, jakie zamierzał uzyskać dzięki uczestnictwu w targach. Jest to konieczne, nawet, jeśli plany dotyczące np. zwiększenia zatrudnienia, eksportu, nawiązania nowych kontaktów handlowych czy zawarcia konkretnych kontraktów jeszcze nie zostały zrealizowane. Wydatek, który nie został zapisany we wniosku, nie zostanie uwzględniony. Podstawowe zasady ubiegania się o dofinansowanie nie uległy zmianie. Przedsiębiorca musi złożyć do Ministerstwa Gospodarki wniosek, który w razie nieścisłości czy błędów można raz poprawić. Warunkiem ponownej weryfikacji tego dokumentu jest przekazanie go do resortu w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania w tej sprawie. O częściowy zwrot kosztów związanych z zagranicznymi targami może starać się przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski. Dotacja taka nie przysługuje jedynie firmom transportowym, związanym z rybołówstwem i niektórymi rodzajami produkcji rolno-spożywczej. Te restrykcje wynikają z traktatu akcesyjnego z Unią Europejską. Wciąż w mocy jest zasada, że za udział w jednej zagranicznej imprezie przysługuje dofinansowanie do 50 proc. tzw. wydatków kwalifikowanych netto (do 20 tyś. zł). We wniosku podane są wszystkie kategorie wydatków kwalifikowanych, na które przedsiębiorstwo może uzyskać dofinansowanie. Zalicza się do nich: – udokumentowane fakturami opłaty za wynajęcie powierzchni wystawienniczej, – zabudowę stoiska (elementy stoiska potrzebne do eksponowania produktu lub usługi, zamówione przez wystawcę u organizatora imprezy lub wykonawcy). Kosztami kwalifikowanymi nie mogą być wydatki osobowe (np. wynagrodzenie hostess, wynajęcie tłumacza). Częściowy zwrot można natomiast otrzymać za transport eksponatów, druk materiałów reklamowych, ale również za koszty promocji, wpisu do katalogu, opłaty rejestracyjne i celne, ubezpieczenie eksponatów oraz wydatki na przejazd i zakwaterowanie dwóch przedstawicieli firmy.

Więcej w dofinansowanie udziału, targi
Dentamed – 9. Dolnośląskie Targi Stomatologiczne

Jak co roku, w listopadzie odbędą się dwudniowe targi stomatologiczne we Wrocławiu. Jest to już dziewiąta edycja organizowana przez firmę Targi w Krakowie Sp. z o.o. Na przestrzeni tylu lat,...

Zamknij