Kiedy od środków pomocowych trzeba zapłacić podatek

Dotacje z funduszu Phare są przychodem przedsiębiorcy zwolnionym z podatku dochodowego (jako środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej). Natomiast środki pochodzące z funduszy strukturalnych nie korzystają z tego zwolnienia, ale za to – jeśli służą sfinansowaniu inwestycji – nie stanowią przychodu firmy. Takie wyjaśnienia wydało w ubiegłym roku Ministerstwo Finansów. Zastrzeżono jednocześnie, że nie stanowi ono urzędowej interpretacji przepisów. Na słabe punkty tych wyjaśnień wskazują nasi eksperci. Cały problem wziął się z treści art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten zwalnia z podatku dochodowego środki pomocowe od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych i międzynarodowych instytucji finansowych. Ministerstwo Finansów uznało, że zwolnienie to nie dotyczy środków z funduszy strukturalnych. Te pochodzą co prawda z budżetu Unii Europejskiej i są środkami publicznymi, ale w większości przypadków środki finansowe są prefinansowane z budżetu państwa. Według MF beneficjent pomocy otrzymuje zatem środki pożyczone z budżetu państwa, a nie pochodzące wprost z bezzwrotnej pomocy sfinansowanej z budżetu Unii Europejskiej.

Więcej w dotacje z funduszu Phare, fundusze strukturalne
Samorządy podzielą siedem miliardów euro

W ramach budżetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2007-2013) przeznaczone jest 9 mld euro. 70 proc. tej sumy przeznaczone zostanie na szkolenia dla przedsiębiorców, podnoszenie kwalifikacji pracowników i bezrobotnych, przekwalifikowanie rolników....

Zamknij