Przesunięcie towaru z magazynu do magazynu

Ani ustawa o rachunkowości, ani przepisy podatkowe nie narzucają przedsiębiorcom zasad, na jakich ma odbywać się obrót magazynowy. Powinien on być jednak tak zorganizowany, aby umożliwiał sprawne i bezbłędne sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych oraz innych zestawień, również o charakterze zarządczym. W małych firmach często wystarczy jeden magazyn, w większych podmiotach magazynów jest więcej i niejednokrotnie znajdują się one w różnych miejscach. Aby uzyskać szczegółową informację o tym, gdzie znajduje się dany zapas, trzeba posługiwać się dokumentem Mm – przesunięcia międzymagazynowego. Potwierdza on przemieszczenie składnika majątku z jednego magazynu do drugiego. Ewidencja księgowa jest zależna od sposobu rejestrowania obrotu magazynowego, od tego, czy firma posiada komputerowy system zarządzania zapasami, czy nie, a także od tego, czy prowadzona jest analityka dla kont zapasów. W pierwszym przypadku dokument Mm generowany jest za pośrednictwem systemu komputerowego, gdzie „automatycznie” znajduje się informacja o drodze składnika majątku obrotowego. Dokument Mm nie powoduje ani zwiększenia, ani zmniejszenia ogólnego stanu magazynowego. Przy takim systemie nie są konieczne żadne zapisy księgowe. Prowadzone jest bowiem wtedy jedno konto księgowe dla danego rodzaju rzeczowego składnika obrotowego. Gdy firma nie ma komputerowego systemu zarządzania zapasami każdy magazyn ma swoje osobne konto księgowe. Wtedy też przesunięcie międzymagazynowe skutkuje koniecznością dokonania zapisu księgowego widocznego na kontach analitycznych zapasów. Jeśli system zarządzania zapasami nie jest zintegrowany z systemem finansowo-księgowym firmy, mogą wystąpić problemy z pojawiającymi się rozbieżnościami pomiędzy stanem z systemu zarządzania zapasami a stanem księgowym. Dlatego też wskazane jest jak najczęstsze uzgadnianie obydwu stanów magazynowych (a więc stanu z systemu i stanu z ksiąg rachunkowych) i wyjaśnianie rozbieżności. Wskazane jest, by co najmniej raz na miesiąc odbywało się takie uzgadnianie, ze względu na comiesięczny cykl składania deklaracji podatkowych i wpłacania zaliczek do urzędu skarbowego.

Więcej w ewidencjonowanie obrotu magazynowego, księgowość
Jak odnaleźć swój ideał

W cenie u przedsiębiorców jest bogate doświadczenie w tym zawodzie i kwalifikacje. Żeby być głównym księgowym, nie trzeba mieć studiów wyższych. Dlatego nikogo nie dziwi zastępca głównego księgowego, który jest...

Zamknij