Najem, który zmienił się w dostawę

Jeśli polski przedsiębiorca sprzedaje unijnemu kontrahentowi towar, który znajduje się już w kraju tego kontrahenta, to taka transakcja nie jest dla polskiej firmy wewnątrzwspólnotową dostawą, tylko dostawą poza granicami kraju. – Rok temu wynająłem samochód firmie zagranicznej z siedzibą w Czechach. Wcześniej był on użytkowany głownie w Polsce, a przez kilka ostatnich miesięcy w Czechach. Obecnie firma czeska – dotychczasowy najemca – zaproponowała mi, że odkupi auto (opcja ta nie była przewidziana w umowie). Jak powinienem rozliczyć całą tę transakcje? Czy sprzedając samochód Czechom, mam obowiązek rozliczyć VAT od wewnątrzwspólnotowej dostawy ze stawką 0 proc.? Jeśli tak, to w jakim momencie, skoro samochód od dłuższego czasu użytkowany jest wyłącznie w Czechach? – pyta czytelnik. W opisanej sytuacji mamy do czynienia z dwiema czynnościami odrębnie rozliczanymi: z umową najmu oraz z umową sprzedaży samochodu. Miejscem opodatkowania usług wynajmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze, których przedmiotem są rzeczy ruchome, a które świadczone są na rzecz podatników mających siedzibę w innym kraju UE – jest państwo, w którym ów podatnik ma siedzibę. Ale przepisu tego nie stosuje się, gdy przedmiotem najmu są środki transportu, a więc na przykład samochody. W sytuacji opisanej przez czytelnika miejscem opodatkowania świadczonej przez niego usługi najmu samochodu będzie Polska. Polska firma powinna wystawić fakturę, naliczając VAT według stawki 22 proc. Późniejsza sprzedaż użytkowanego samochodu powoduje, że będziemy mieli do czynienia z dostawą towarów. Ustawa o VAT przewiduje możliwość uznania transakcji wydania towarów w ramach umowy najmu za dostawę towarów tylko wtedy, gdy umowa najmu przewiduje, że z chwilą płatności ostatniej raty nastąpi przeniesienie prawa własności. A zawarta przez czytelnika umowa najmu takiej klauzuli nie zawierała powinien on więc odrębnie opodatkować – najpierw najem, a następnie dostawę. Co do kwalifikacji tej ostatniej czynności, to moim zdaniem należałoby ją potraktować jako dostawę towarów poza granicami kraju, a nie jako wewnątrzwspólnotową dostawę. Ponieważ samochód w momencie dostawy był na terytorium Czech, zatem miejscem opodatkowania dostawy są Czechy. Polski podatnik musi jednak w takim wypadku wystawić fakturę na rzecz czeskiego podatnika podatku od wartości dodanej (faktura bez VAT), zamieszczając informację, że podatek rozliczy nabywca towaru.

Więcej w dostawa poza granicami kraju, VAT
To nie usługa, więc VAT nie podlega

Czy gdy wydajemy specyfikację przetargową kontrahentowi starającemu się o wykonanie zamówienia publicznego należy zapłacić podatek VAT? Specyfikacja jest wydawana w ściśle określonych sytuacjach, sporządza się ją na potrzeby zamawiającego, po...

Zamknij