O istnieniu firmy decydują kwalifikacje wspólników

Utrata uprawnień do wykonywania wolnego zawodu przez wspólnika spółki partnerskiej może być przyczyną jej rozwiązania. Spółka partnerska jest specyficznym rodzajem spółki handlowej, w której uczestniczyć mogą wyłącznie osoby fizyczne posiadające uprawnienia do wykonywania określonego wolnego zawodu. Zakaz uczestnictwa w spółce partnerskiej innych podmiotów uzasadniony jest szczególnymi regułami odpowiedzialności partnerów wynikający z ich aktywności zawodowej. Jedynym zadaniem spółki jest świadczenie usług profesjonalnych, dlatego partner, który utraci prawo do wykonywania wolnego zawodu, będącego przedmiotem działalności spółki, musi z niej odejść. W chwili utraty uprawnień wspólnik powinien złożyć pisemne oświadczenie o wystąpieniu ze spółki. Ostateczne orzeczenie przez właściwy organ, że osoba będąca partnerem spółki utraciła prawo do wykonywania wolnego zawodu, jest wiążące dla spółki i jej partnerów. Spółka partnerska musi mieć, co najmniej dwóch wspólników z uprawnieniami. W odróżnieniu od innych spółek osobowych, po utracie jednego z partnerów, wcale nie musi się rozwiązać. Jedyny partner ma rok na znalezienie sobie nowego wspólnika. Uprawnienie do wykonywania zawodu mają też istotne znaczenie dla spadkobierców partnera w przypadku jego śmierci. Kodeks spółek handlowych ma jednak w tej kwestii pewne wytyczne. Spadkobierca, aby wstąpić do spółki musi spełniać dwa wymogi. Umowa spółki musi przewidywać taką możliwość, a ponadto, niezależnie od woli partnerów, powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Ze względu na specyficzny charakter działalności spółki partnerskiej wartość wkładów pieniężnych wnoszonych przez wspólników będzie miała niewielki wpływ na rozmiar wypracowanego zysku. W tego typu spółkach, pierwszorzędne znaczenie ma osoba wspólnika i jego kwalifikacje, a nie wkład pieniężny wniesiony przez niego. Jednak mimo to niezbędne jest określenie wartości wnoszonych przez wspólników wkładów, gdyż ma to przełożenie na podział zysków. W artykule przedstawiono wady i zalety działania spółek partnerskich oraz poradę eksperta, gdy w spółce pozostaje jeden partner.

Więcej w prawo handlowe
Udziały u nas nie są na sprzedaż

Własną firmę można z powodzeniem prowadzić nie tylko w formie spółki prawa handlowego – warto również pomyśleć o założeniu spółdzielni. W takiej formie mogą z powodzeniem działać przedsiębiorstwa z różnych...

Zamknij