Zarządzanie konfliktami

Jedną z powinności szefa jest rozwiązywanie konfliktów w organizacji. Tymczasem nie brakuje menedżerów, którzy dla świętego spokoju udają, że w ich firmie wszystko gra, że wcale nie ma w niej złej atmosfery, szkodliwej rywalizacji, zawiści, donosicielstwa, plotkarstwa. Bierność, pozostawianie spraw ich własnemu biegowi – to wcześniej czy później się zemści. Znana to prawda, że łatwiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego już na etapie rekrutacji warto odsiać ludzi, którzy do naszego zespołu kompletnie nie pasują. Nie ma z tym kłopotów w wielkich międzynarodowych korporacjach, które dysponują odpowiednimi środkami, narzędziami, działami HR. Dzisiejsze testy psychologiczne pozwalają prześwietlić kandydata na wylot, precyzyjnie określają jego profil osobowościowy. Mniejsze przedsiębiorstwa są w gorszej sytuacji, co bynajmniej nie znaczy, że nie mają szans na przeprowadzenie właściwej selekcji. Tyle że ich menedżerowie muszą bardziej oprzeć się na własnym wyczuciu i intuicji. A także na zdaniu swoich współpracowników. Ale uwaga! Ktoś trudny, nieociosany, o wyrazistej osobowości też może być w firmie potrzebny. Nie mam wątpliwości, który pracownik jest lepszy: krnąbrny, ale z ikrą czy bierny, mierny, chociaż wierny. Stawiam na tego pierwszego, bo jest szansa, że stanie się lokomotywą sprzedaży albo uruchomi projekt, który przyniesie przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną. Trzeba się jedynie zastanowić, z kim i pod kim taki hardy indywidualista ma pracować. Niektórzy specjaliści od zarządzania mówią o pozytywnej roli konfliktów. Bo oczyszczają atmosferę, wybijają z samozadowolenia, odrywają od szkodliwych schematów. Ale jeżeli wymkną się spod naszej kontroli, stają się siłą niszczącą. Wygrywa ten menedżer, który potrafi pogodzić partykularne interesy poszczególnych członków zespołu z ich odpowiedzialnością za dobro wspólne.

Więcej w konflikty, rekrutacja
Jak można wyłowić dobrego pracownika

Na Zachodzie społeczności internetowe są tak popularne jak u nas poczta elektroniczna. Niemal każdy, komu zależy na znalezieniu dobrej pracy, zamieszcza w sieci swoje CV, szuka znajomych i nowych kontaktów....

Zamknij