W razie kłopotów kontrahentowi zapłaci bank

Często przedsiębiorca musi upewnić swoich partnerów, że jest wiarygodny i wypłacalny. Najpopularniejszym sposobem jest wpłacenie zaliczki. Ale część właścicieli firm woli nie angażować swoich środków. W takim razie pomocne mogą okazać się gwarancje lub poręczenia bankowe. Gwarancja może obejmować spłatę kredytu, zapłatę za towar lub usługę, dobre wykonanie kontraktu, zwrot zaliczki i inne zobowiązania firmy. Jest udzielana najczęściej w złotych, dolarach amerykańskich, euro, frankach szwajcarskich lub funtach szterlingach. Jest to o tyle istotne dla potencjalnych kontrahentów, że waluta gwarancji powinna być zgodna z walutą zawieranego kontraktu lub innego dokumentu, który stanowi podstawę wystąpienia o gwarancję. Gwarancja jest jednostronnym zobowiązaniem banku, w którym potwierdza on, że zobowiązania klienta zostaną w oznaczonym czasie spełnione przez bank, gdyby klient nie był w stanie wykonać zobowiązania samodzielnie. Dokument jest kierowany do beneficjenta, czyli adresata gwarancji. Określa on zleceniodawcę (klienta banku), kwotę gwarantowaną oraz termin ważności gwarancji. Zobowiązanie banku powstaje z chwilą udzielenia gwarancji, a realizacja tego zobowiązania następuje wtedy, gdy klient na przykład nie wywiąże się z kontraktu. Gwarancja jest zazwyczaj nieodwołalna i bezwarunkowa. Bank nie może przed upływem określonego terminu wycofać się ze swego zobowiązania. Przy gwarancji płatnej na pierwsze żądanie zapłata powinna nastąpić po pierwszym pisemnym wystąpieniu beneficjenta w tej sprawie. W zależności od przeznaczenia bank udziela gwarancji przetargowych (wadialnych), na zwrot zaliczki, gwarancji dobrego wykonania umowy, spłaty kredytu czy zapłaty rat leasingowych. Mogą one również dotyczyć zapłaty długu celnego lub uregulowania zobowiązań z innych tytułów. Warunki uzyskania gwarancji są indywidualnie uzgadniane z klientem. Płaci się zarówno za rozpatrzenie wniosku, jak i wystawienie promesy. Koszt udzielenia gwarancji ustala się w procentach od kwoty zobowiązania. Alternatywą dla gwarancji są poręczenia. Działają one na bardzo zbliżonych zasadach. Różnice wynikają jedynie ze szczegółowych regulacji prawnych.