Co ma podatnik z europejskich wyroków

W sporach z organami podatkowymi polscy podatnicy mogą powoływać się na korzystne orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Krajowe organy podatkowe są zobowiązane do uwzględniania wyroków ETS na każdym etapie postępowania. Sądy krajowe także powinny orzekać zgodnie z linią orzeczniczą Trybunału, natomiast w razie wątpliwości powinny poprosić ETS o opinię, w trybie pytania prejudycjalnego. Ponadto przepisy ordynacji podatkowej nakładają na ministra finansów obowiązek dokonywania interpretacji prawa podatkowego przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Urzędy coraz odważniej odwołują się do wyroków ETS oraz starają się wydawać interpretacje „na podstawie prawa unijnego”. Organy podatkowe muszą więc działać zgodnie z prawem unijnym, uwzględniając wyroki ETS. Jeżeli tego nie robią i wydają decyzje z jawnym naruszeniem przepisów prawa unijnego, to jest to przesłanka do stwierdzenia nieważności takich decyzji. Jeżeli podatnik działał na podstawie przepisów prawa polskiego, które są niezgodne z przepisami unijnymi, to organ nie może go ukarać za brak implementacji przepisów wspólnotowych do prawa krajowego przez ustawodawcę. W sytuacji gdy przepisy krajowe są korzystniejsze dla podatnika, ale niezgodne z prawem wspólnotowym, władze skarbowe nie mogą przywoływać bezpośrednio przepisów unijnych i na tej podstawie karać podatników.

Więcej w Europejski Trybunał Sprawiedliwości, organy podatkowe
Unijna odsiecz dla przedsiębiorców

W czerwcu Europejski Trybunał Sprawiedliwości zajmie się akcyzą na samochody używane sprowadzone z Unii Europejskiej. Rozstrzygnie, czy nakładanie przez Polskę tego podatku oraz stosowanie stawek zróżnicowanych zależnie od wieku pojazdu...

Zamknij