Zakazane klauzule objęły każdą firmę

Sąd Najwyższy orzekł zakaz stosowania klauzul, które zostały wpisane do rejestrów niedozwolonych postanowień. Obejmuje on wszystkich przedsiębiorców. Według Małgorzaty Cieloch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest to przełomowa uchwała, która znacznie usprawni działanie zmierzające do wyeliminowania z obrotu nieuczciwych klauzul. Celem jej jest przede wszystkim ochrona konsumentów. Ponadto orzeczenie Sądu Najwyższego jest ważne dla przedsiębiorców, gdyż coraz więcej z nich korzysta ze standardowych klauzul umownych czy regulaminów. Cechą tych umów jest to, że ich treść nie podlega negocjacji przez konsumenta. Firmy bardzo często posługują się takimi rozwiązaniami, gdyż to dla nich wygodne. Przygotowując takie umowy, przedsiębiorcy powinni ustrzec się stosowania niedozwolonych klauzul. Na stronie internetowej UOKiK znajduje się 796 klauzul wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień. Klauzule mogą być wyszukiwane na podstawie wielu kryteriów, np. sygnatury, przedsiębiorcy, który stosowało niedozwolone postanowienia bądź podmiotu składającego pozew do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeśli przedsiębiorca ma wątpliwości, co do zastosowanego sformułowania, a ono nie istnieje w rejestrze, należy zbadać czy ustalone postanowienie nie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz czy nie narusza rażąco interesów konsumentów. Można w tym celu posiłkować się orzeczeniami sądu. Za sprzeczne z dobrymi obyczajami należy uznać działania zmierzające m.in. do nieinformowania, wywołania błędnego przekonania u klienta, wykorzystania jego niewiedzy lub naiwności. Za rażące naruszenie prawa uznaje się na przykład sytuację, w której przepis przewiduje, że konsument ma prawo do skorzystania z reklamacji, a umowa zawiera klauzulę, że w żadnym przypadku nie jest to możliwe. Kontrolę postanowień umownych przeprowadza Sąd Okręgowy w Warszawie- Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z powództwem mogą wystąpić np. prezes UOKiK oraz kontrahenci, których obejmuje kwestionowania klauzula. Jeśli orzeczone zostanie, że postanowienie jest niedozwolone, to w wyroku przytoczona zostanie jego treść i zakazane zostanie jego używanie przez inne podmioty. Następnie takie postanowienie będzie umieszczano w rejestrze klauzul niedozwolonych wprowadzenie do umowy klauzul niedozwolonych łamie zbiorowe interesy konsumentów. Jeśli umowa zawiera takie klauzule to nie są one wiążące dla stron. Jednak reszta umowy pozostaje ważna. Przedsiębiorcom stosującym niedozwolone klauzule sąd ma prawo wymierzyć grzywnę. Artykuł zawiera wybrane przykłady niedozwolonych klauzul.

Więcej w klauzula, rejestr klauzul niedozwolonych
Odchodzącemu za lojalność trzeba płacić

Zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia ma służyć ochronie przedsiębiorstwa, gdy opuszcza je kadra kierownicza, znająca strategiczne informacje o firmie. Pod warunkiem że umowa będzie prawidłowo skonstruowana. Taki kontrakt zobowiązuje pracownika,...

Zamknij