ILE ZARABIA KADRA ZARZĄDZAJĄCA W BANKACH?

Zarobki menedżerów sektora bankowego w Polsce są wysokie – wynika z najnowszego raportu firmy Sedlak & Sedlak dotyczącego wynagrodzeń top managementu w polskiej bankowości w 2005 roku. Przeciętne wynagrodzenie członka zarządu banku notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych przekraczało w ubiegłym roku milion złotych. Prawie jedna czwarta osób objętych badaniem zarobiła ponad dwa miliony złotych. Ścisłą czołówkę stanowi szóstka menedżerów, których zarobki przekroczyły trzy miliony. Najlepiej opłacanym menedżerem bankowym w 2005 roku był wiceprezes PEKAO S.A. Luigi Lovaglio, który zarobił 3 660 000 złotych. Jest to o ponad 10% więcej, niż zainkasował w 2005 roku drugi w zestawieniu, prezes Banku Handlowego Sławomir Sikora (3 301 000 mln zł.) Najlepiej zarabiającą kobietą w polskim sektorze bankowym w 2005 roku była czwarta na liście – Julianna Boniuk-Gorzelańczyk z Banku Millenium. Jej wynagrodzenie wyniosło 3 255 800 złotych. Jak pokazuje raport, najmniej w 2005 roku zarabiali menedżerowie objętego ustawą kominową, największego polskiego banku – PKO BP. Prezes banku – Andrzej Podsiadło zarobił „zaledwie” 394 000 złotych. Największy wpływ na wynagrodzenia top managementu polskiego sektora bankowego miała w 2005 roku wielkość banku (bez uwzględniania PKO BP). Najlepiej zarabiali również członkowie zarządów banków o najwyższych obrotach, zyskach i zatrudnieniu. Analizując dostępne dane można zaobserwować wzrost płac w miarę wzrostu zysku netto banku. Na najwyższych szczeblach zarządzania w polskiej bankowości, w przeciwieństwie do innych sektorów gospodarki, nie jest widoczna większa różnica między płacami kobiet i mężczyzn, Raport „Wynagrodzenia top managementu polskiego sektora bankowego w 2005 roku” zawiera analizę danych z 14 banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Przedstawione w nim zostały informacje o wynagrodzeniach 96 członków zarządów z uwzględnieniem płacy podstawowej, nagród, premii, odpraw i odszkodowań związanych z zakazem konkurencji oraz wynagrodzeń w spółkach zależnych.

Więcej w bank, finanse
e-CRM w instytucjach finansowych

Wykorzystanie Internetu w obsłudze klientów przez instytucje finansowe ma coraz większe zastosowanie. Wymusza to jednak stosowanie efektywnych narzędzi do zarządzania relacjami z klientem, bez udziału pracowników. Rozwiązaniem tej kwestii jest...

Zamknij