Nie potrzeba operatora, żeby utworzyć wirtualną sieć

Zgodnie z definicją w Wikipedii, wirtualna siecią prywatną VPN (ang. Virtual Private Network) można opisać jako „tunel”, przez który odbywa się ruch w ramach sieci prywatnej między klientami końcowymi za pośrednictwem publicznej sieci, czyli Internetu, w taki sposób, że węzły tej sieci są przezroczyste dla przesyłanych w ten sposób pakietów. „Wirtualna” oznacza, że sieć ta istnieje jedynie jako struktura logiczna działająca w rzeczywistości w ramach sieci publicznej. Obecnie na rynku producentów telekomunikacyjnych znajduje się wiele urządzeń pozwalających na stworzenie i zarządzanie wirtualną siecią prywatną. Do konfiguracji potrzebna jest wiedza na temat adresacji IP oraz podstaw mechanizmów, jakie są wykorzystywane podczas budowania tunelu VPN, tj. szyfrowanie, autoryzacja. Sieci VPN stworzone samodzielnie to przede wszystkim oszczędność kosztów oraz szybkie reagowanie w przypadku zmieniającej się struktury sieci. Średnie przedsiębiorstwa mają z reguły własny zespół administracyjny, który jest w stanie samodzielnie przeprowadzić wdrożenie sieci VPN, szczególnie we współpracy z firmami informatycznymi. Oferta operatorów telekomunikacyjnych dla MŚP jest coraz szersza, ale aby dobrać rozwiązanie właściwe, odpowiadające wymogom aplikacji biznesowych, niezbędna jest współpraca na linii użytkownik – operator – dostawca aplikacji. Zawansowane technicznie rozwiązania VPN nie wymagają zazwyczaj wysoce wyspecjalizowanego personelu technicznego do ich codziennego utrzymania i konserwacji, wskazane jest jednak wykorzystanie wsparcia wyspecjalizowanych firm co najmniej na etapie doboru optymalnego rozwiązania. Argumentem za budowaniem własnej sieci są przede wszystkim ceny za takie usługi, które są na tyle wysokie, że bardziej opłaca się kupić na własność urządzenie i ewentualnie zamówić zestawienie połączeń np. u resellera sprzętu. Dobrze skonfigurowana sieć VPN w zasadzie nie wymaga obsługi, gdyż wymaga ingerencji ze strony administratora tylko w sytuacji awarii sprzętu. Dzięki własnej sieci VPN do wewnętrznych danych firmy nie musimy dopuszczać zewnętrznej instytucji. Stworzenie własnej VPN daje ponadto całkowitą niezależność od operatora. Jednocześnie pozwala ona na wykorzystanie wielu niezależnych od siebie dostawców łączy internetowych, a tym samym wybór najlepszego dostawcy niezależnie od lokalizacji. Ważnym jest, aby firma zachowała pełną kontrolę nad węzłami swojej sieci VPN.

Więcej w VPN
Dane należy zabezpieczyć

Zapewnienie dostępu do danych znajdujących się w sieciach korporacyjnych to coraz częstszy problem. Bezpieczeństwo danych jest bardzo ważne w dobie hakerstwa i licznych prób ataków na sieci firmowe. Najsłabszym elementem...

Zamknij