Spory o rejestrację domen internetowych

Domena jest to adres internetowy, dzięki któremu przedsiębiorca jest identyfikowany w sieci. Rejestrując swoją domenę uzyskuje możliwość stworzenia własnej strony WWW. Autem domen .eu jest przede wszystkim to, że podlegają one ochronie na obszarze całej Wspólnoty. Do wstępnego okresu rejestracji domen internetowych .eu tak zwanego okresu Sunrise przystąpiło 5 tysięcy polskich przedsiębiorców. Wielu otrzymało decyzję odmowną i nie mogło skorzystać z prawa pierwszeństwa zarejestrowania domeny zawierającej często nazwę ich przedsiębiorstwa. Przyczyną odrzucania wniosków było niedostateczne udokumentowanie przez przedsiębiorcę, że przysługuje mu prawo pierwszeństwa do zarejestrowania domeny. Często jednak wnioski odrzucano z powodu błędów urzędników. Procedura rejestracji, określona przez przepisy unijne, stanowi, że przedsiębiorca może odwołać się do Sądu Arbitrażowego w Pradze (procedura odwoławcza ADR). Postępowanie to jest kosztowne. Łączna kwota to 3990-5400 euro. Do tej pory wszczęto zaledwie 30 spraw. Polscy przedsiębiorcy mogą też udać się do sądu cywilnego lub do Sądu Polubownego do spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Przedsiębiorca musi udowodnić, że inny podmiot zarejestrował domenę niezgodnie z przepisami prawa i że to jemu przysługuje prawo do rejestracji danej domeny. W zamian może on liczyć na to, że jego sprawa zostanie rozpoznana w ciągu kilku miesięcy przez fachowych i kompetentnych arbitrów. Najprawdopodobniej to właśnie z tego powodu z roku na rok do Sądu Polubownego trafia coraz więcej spraw. Od momentu, gdy polski rynek gospodarczy został włączony do rynku Wspólnoty, dobrze zrobiona strona internetowa firmy i dokładny adres domeny .eu ma olbrzymie znaczenie dla rozwoju firmy. 7 kwietnia 2006 roku zakończył się okres ochronny Sunrise i wiele polskich firm internetowych świadczy usługi rejestracji domen .eu. Aby stworzyć swoją domenę, przedsiębiorca musi wejść na stronę internetową firmy świadczącej usługi rejestracyjne, załogować się i sprawdzić, czy adres, który chce mieć, nie jest już zajęty. Jeżeli adres jest wolny, to po uiszczeniu odpowiedniej opłaty uzyskuje on ochronę wybranej przez siebie domeny na okres jednego roku. Roczna ochrona kosztuje przeciętnie 50 zł. Problem pojawia się gdy domena zawierająca nazwę firmy danego przedsiębiorcy jest już zarezerwowana. Może wówczas wybrać inną, jeszcze niezarezerwowaną nazwę domeny, albo dochodzić prawa do nazwy domeny przed sądem krajowym.

Więcej w domeny .eu
Polskie znaki w domenie .eu

Polacy coraz chętniej korzystają z możliwości rejestrowania adresów internetowych z polskimi znakami diakrytycznymi. Od grudnia 2009 roku w domenie .eu, zarejestrowano prawie 3700 takich nazw.Zarejestrowanie np. adresu www.sąd.eu nie stanowi...

Zamknij