12 miesięcy projektu EKOSZKOLENIA

Już ponad 2000 uczestników z całego kraju wzięło udział w seminariach projektu EKOSZKOLENIA, realizowanego na zamówienie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Do tej pory problematyka dostosowania przedsiębiorstw do prawa ochrony środowiska była w firmach traktowana po macoszemu – królowały szkolenia z dziedziny marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi i rachunkowości. Tymczasem z przepisów Unii Europejskiej i polskiego prawa wynika, że przedsiębiorstwa (w tym także małe i średnie) muszą osiągnąć odpowiednie standardy w zakresie emisji do wód i powietrza, poziomu hałasu, ochrony przyrody i gospodarki odpadami, oraz wymagań dotyczących ekologicznych cech wyrobu. Polskie prawo, dostosowane w tych kwestiach do prawa unijnego, nakłada na firmy rozbudowane obowiązki (np. w kwestii zagospodarowywania odpadów), a niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z konieczności podjęcia stosownych działań, gdyż nie nadążają za zmianami legislacyjnymi bądź ignorują odpowiedzialność materialną i restrykcje, jakie niosą zmiany w prawie dotyczącym ochrony środowiska. Projekt EKOSZKOLENIA ma na celu przede wszystkim maksymalne ułatwienie przedsiębiorcom uzyskania potrzebnej wiedzy. Takie podejście przynosi rezultaty – liczba uczestników szkoleń cały czas rośnie. Według dr. Andrzeja Tonderskiego, dyrektora Pomorskiego Centrum Badań i Technologii Środowiska, należącego do konsorcjum realizującego projekt EKOSZKOLENIA: Największym zainteresowaniem cieszą się szkolenia związane z gospodarką odpadami, opłatą produktową i opłatami za korzystanie ze środowiska. Dla tych, którzy nie do końca wiedzą jaki temat wybrać, stworzyliśmy szkolenie wprowadzające do tematyki obowiązków prawnych dotyczących ochrony środowiska dla przedsiębiorcy (PRAWO ABC). Jest to esencja szkoleń bardziej specjalistycznych i ma na celu przekazanie w prosty i praktyczny sposób informacji nt. podstawowych obowiązków przedsiębiorcy. Tematem, który od niedawna oferowany jest w ramach naszego projektu jest szkolenie nt. systemów zarządzania środowiskowego. Trzeba przyznać, że zainteresowanie nim przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Musimy tworzyć kolejne grupy szkoleniowe w nowych terminach i lokalizacjach a liczba miejsc jest ograniczona. Zachęcamy też do szkoleń, które dotyczą finansowania działań ochrony środowiska. Od przyszłego roku będziemy prowadzili szczegółowe szkolenia pokazujące jak korzystać z Funduszy Strukturalnych w ramach nowego okresu finansowania (2007-2013), ale już teraz realizujemy szkolenia, które pokazują jak się przygotować do napisania wniosku, i gdzie szukać dofinansowania proekologicznych działań.

Więcej w ekoszkolenia, ochrona środowiska
Stan środowiska w Polsce na tle Unii Europejskiej

Dokument "Stan środowiska w Polsce na tle celów i priorytetów Unii Europejskiej - raport wskaźnikowy 2004 sporządzony przez Inspekcję Ochrony Środowiska pozwoli, byśmy historycznie oceniali nasz postęp w zakresie ochrony...

Zamknij