Teraz będziecie mogli to zrobić w sieci

Od piątku 7 lipca br. przedsiębiorcy będą mogli w trybie on line rejestrować i aktualizować dane osobowe w ogólnopolskiej bazie danych. W siedzibie Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO) w Warszawie uruchomiono specjalną platformę internetową e-GIODO. Do tej pory zbiory danych osobowych rejestrowano i aktualizowano poprzez składanie specjalnych wniosków w formie papierowej. Niejasności powodowane niedokładnym wpisywaniem danych, nieznajomością przepisów prawnych dot. ochrony danych osobowych często kończyło się postępowaniem wyjaśniającym. Dzięki systemowi e-GIODO nowe dane będą mogły być wprowadzane przez Internet, co ułatwi sprawę szczególnie przedsiębiorcom z za Warszawy. Nowa platforma umożliwi szybki i nieskomplikowany dostęp do danych już znajdujących się w zbiorach GIODO, elektroniczną rejestracje nowych zbiorów oraz ich aktualizację online. Dotyczy to także właścicieli firm, którzy posiadają specjalne certyfikaty uprawniające do korzystania z podpisu elektronicznego. Aby wprowadzić nowe zbiory, przedsiębiorcy muszą wypełnić szczegółowe wnioski. System e-GIODO będzie również wyliczał kwotę opłaty skarbowej, jaką właściciel firmy jest zobowiązany zapłacić. Zainteresowany może także wybrać formę zabezpieczenia własnych zbiorów spośród tych, które są w pakiecie sytemu lub tez zaproponować swoją metodę ochrony danych. Stworzenie takiego systemu było konsekwencją obowiązującego prawa, które nakładało na generalnego inspektora przepisy ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o ochronie danych osobowych. System kosztował 1,6 miliona złotych, z czego GIODO przeznaczyło na ten cel 400 tys. złotych, a reszta pochodziła z unijnego programu SPO WKP działanie 1.5.