Trzeba popracować, by dostać pieniądze

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres nieprzekraczający 182 dni, a w wypadku gruźlicy – 270 dni. Do tego tak zwanego okresu zasiłkowego wlicza się okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego, które przysługuje do 33 dni w roku kalendarzowym (finansowane przez pracodawcę), a także wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy. Do okresu zasiłkowego wlicza się też okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą. Pod warunkiem jednak, że przerwa między ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekracza 60 dni. Do okresu zasiłkowego nie wlicza się natomiast okresów niezdolności do pracy przypadających w okresach wyczekiwania. Zdarza się, że pracodawca ma wątpliwości, czy w przerwie w niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą ubezpieczony odzyskał zdolność do pracy. Wtedy powinien zasięgnąć opinii lekarza leczącego lub lekarza orzecznika ZUS. Bywa bowiem tak, że przewlekle chory nie odzyskuje zdolności do pracy, lecz okresowo powstrzymuje się od brania kolejnych zwolnień, licząc na rozpoczęcie kolejnego okresu zasiłkowego po 60 dniach przerwy. Najczęściej wykorzystuje w tym czasie zaległy urlop albo bierze zasiłek opiekuńczy. Jeżeli z opinii lekarza wynika, że między kolejnymi zwolnieniami pracownik nie odzyskał zdolności do pracy, to okresy choroby przypadające przed i po przerwie pracodawca powinien zaliczyć do jednego okresu zasiłkowego. Jeżeli natomiast ubezpieczony, który wyzdrowiał i mógł przystąpić do pracy, zachorował po 60-dniowej przerwie na tę samą chorobę co przed przerwą albo na inną po jakiejkolwiek przerwie, to okres zasiłkowy rozpoczyna się od nowa. Oblicza się go na takich samych zasadach jak okres poprzedni.

Więcej w okres zasiłkowy
Zwolnienie schowane w szufladzie źródłem kłopotów i szefa i podwładnego

Okres zasiłkowy to czas niezdolności do pracy, za jaki niedysponowanemu przysługują świadczenia. Jeśli nie zostanie poprawnie ustalony płatnik może mieć problemy. Czas pobierania zasiłku chorobowego z tytułu orzeczonej niezdolności do...

Zamknij