Trzeba płacić za 5 lat wstecz

Przedsiębiorcy, którzy nie płacili podatku od nieruchomości, bo urząd skarbowy nie wysyłał im decyzji podatkowych, mogą być obciążeni obowiązkiem jego zapłaty nawet za 5 lat wstecz. Za lata wcześniejsze ten podatek się przedawnił. W wypadku nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wchodzą w grę niebagatelne kwoty, bo tu stawki podatku są najwyższe. Problem ten dotyczy wielu przedsiębiorców, którzy wykupili przed kilku laty lokale użytkowe od gminy i często, po prostu z niewiedzy, nie zgłosili się, by uregulować sprawę podatku od nieruchomości. Niektóre gminy ocknęły się dopiero po latach trwania takiego stanu i teraz rozsyłają do podatników decyzje ustalające podatek od nieruchomości za 5 lat. Przedsiębiorcy twierdzą, że muszą płacić, ale tylko za 3 lata wstecz, powołują się na art 68 § 1 ordynacji podatkowej. Niestety jest wyjątek od 3-letniego okresu przedawnienia: jeśli podatnik miał obowiązek złożyć deklarację podatkową, ale jej nie złożył lub jeśli w deklaracji takiej nie podał informacji pozwalających na prawidłowe ustalenie wysokości podatku, przedawnienie następuje po upływie 5 lat od końca tego roku. Na ten właśnie przepis powołują się urzędnicy gmin w dyskusjach z podatnikami, którym wręczono decyzje nakazujące uiszczenie podatku od nieruchomości za 5 lat wstecz. Zatem tym, którzy nie złożyli wymaganej informacji i nie płacili podatku od nieruchomości, nie pozostaje nic innego, jak zapłacić go za 5 lat wstecz. Im szybciej, tym lepiej, bo od 14 dnia od dnia doręczenia decyzji ustalającej tę daninę zaczynają narastać „karne” odsetki za zwłokę. Także jeśli decyzja z jakichś względów jest błędna i podatnik zamierza się od niej odwołać, to płacić musi, bo odwołanie nie wstrzymuje wykonania decyzji. Jeśli zapłaci więcej, niż się należało, otrzyma w razie wygranej nadpłatę z odsetkami w wysokości karnych odsetek za zwłokę. Pocieszające jest to, że, inaczej niż w razie zaległości na przykład w podatku dochodowym, nie płaci się odsetek za okresy wcześniejsze.

Ostatnie zapytania:

  • podatek od nieruchomości ile lat wstecz
  • naliczanie podatku od nieruchomości 5 lat wstecz
  • podatek od nieruchomosci przedawnienie
  • podatek od nieruchomości 5 lat wstecz
  • naliczenie podatku wstecz ordynacja podatkowa art/
  • przedawnienie podatku od nieruchomości
  • wroclawskie pogotowie ratunkowe pracownicy musza zwracac podatek za 3 lata wstecz
  • zaległy podatek od nieruchomości ile lat wstecz
  • zaległy podatek od nieruchomości
  • decyzja uchylająca podatek od nieruchomości