Czasami można dostać zwrot cła i podatków

Przedsiębiorca dostanie zwrot należności celnych, jeżeli zostały one pobrane niezgodnie z prawem albo towar okazał się wadliwy i jest zwrócony dostawcy. Białoruski kontrahent przysłał mi wadliwe towary. Przekonałem się o tym dopiero po odprawie i naliczeniu przez urząd celnych wszystkich należności przywozowych. Po kilku tygodniach zwróciłem towar nadawcy. Czy w związku z tym mogę domagać się od urzędu celnego zwrotu pobranych należności celnych? – pyta przedsiębiorca z Białegostoku. Najczęstszym powodem zwrotu lub umorzenia należności celnych jest sytuacja, gdy organ celny obliczył i zaksięgował je niezgodnie z prawem. Ma to miejsce na przykład wtedy, gdy nieprawidłowo została określona wartość celna danego towaru, przyjęto niewłaściwą klasyfikację towarową, organ celny nie zastosował preferencji taryfowych lub zwolnienia z należności celnych. W takich wypadkach organ celny zwraca należności celne z urzędu. Jeśli tego nie zrobi, to przedsiębiorca może w ciągu 3 lat od powiadomienia go o naliczonych należnościach domagać się ich zwrotu. Termin ten urząd może mu przedłużyć, jeśli powodem zwłoki są nieprzewidziane okoliczności lub działanie siły wyższej. Zwrot należności celnych można też dostać na skutek unieważnienia zgłoszenia celnego. Powodem może być nieprzyjęcie przez importera towaru wadliwego lub niezgodnego z warunkami kontraktu. Tak właśnie jest w sytuacji, o którą pyta nasz czytelnik. Żeby jednak otrzymać zwrot należności, nie można przyjąć wadliwego towaru ani nie można go użyć, chyba że wstępne użycie okaże się konieczne dla potwierdzenia, że towar jest wadliwy lub niezgodny z warunkami zawartymi w kontrakcie. Zwrot należności może nastąpić po spełnieniu pewnych warunków. Otóż towar wadliwy trzeba: wywieźć (w tym wypadku na Białoruś), zniszczyć, objąć procedurą powrotnego wywozu. Wniosek o zwrot należności trzeba złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia powiadomienia o należnościach, w urzędzie celnym, który je pobrał. Nie można domagać się zwrotu pobranych należności celnych od sprowadzonych towarów, które przed zgłoszeniem celnym zostały czasowo przywiezione w celu przeprowadzenia prób, chyba że udowodnimy, że ich wadliwości lub niezgodności z warunkami kontraktu nie można było podczas tych prób ujawnić.

Ostatnie zapytania:

  • zwrot towaru do sklepu a zwrot cla i vat
Przeczytaj poprzedni wpis:
Czy można ponownie wystąpić o sprostowanie świadectwa pracy

Kodeks pracy nie przewiduje złożenia ponownego wniosku o sprostowanie świadectwa pracy w przypadku nie uwzględnienia w całości bądź w części wniosku pracownika o wprowadzenie zmian w tym dokumencie. W takiej...

Zamknij