Jakie koszty procesu zapłaci pracownik, gdy przegra swoją sprawę

Pracownik w przypadku przegrania sprawy sądowej musi zapłacić koszty procesu poniesione przez pracodawcę. Składając więc pozew, dobrze jest wiedzieć, jaką kwotę trzeba przygotować na wypadek przegranej. Co składa się na koszty procesu: – Koszty sądowe, czyli opłaty i wydatki: najczęściej opłaty w sprawach pracowniczych nie występują, natomiast wydatki to wynagrodzenie biegłych, koszty dojazdu do sądu świadków, utracone wynagrodzenie świadków wskutek stawiennictwa przed sądem. – Koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika. – Równowartość utraconego przez stronę zarobku wskutek stawiennictwa przed sądem. – Wynagrodzenie adwokata, radcy prawnego. Istnieją dwie podstawowe zasady zwrotu kosztów procesu. Pierwsza zakłada, że przegrywający ma obowiązek zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi. Druga przewiduje obowiązek stosunkowego rozdziału kosztów lub ich zniesienia, gdy powód wygrywa tylko częściowo. W takiej sytuacji sąd obliczy procentowo wygraną powoda, ponieważ koszty należą się powodowi tylko w takim procencie, w jakim wygrał sprawę. Natomiast pozwanemu należą się koszty w stosunku odpowiednim do jego wygranej. Sąd odejmie kwotę niższą od kwoty wyższej i zasądzi ją na rzecz pracownika lub pracodawcy. Jeśli pozwany nie dał powodów do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności żądanie pozwu, to pomimo wygrania sprawy powód ma obowiązek zapłaty przeciwnikowi procesowemu kosztów procesu. Sąd może także w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie obciążać strony przegrywającej kosztami lub obciążyć ją nimi tylko w części. Dla pracownika najistotniejsza jest świadomość kwoty, jaką będzie musiał zapłacić w przypadku przegranej za udział w sprawie adwokata lub radcy prawnego reprezentującego przeciwnika procesowego. Koszty te są z reguły największe i nie da się ich uniknąć, gdyż najczęściej jest tak, że pracodawcy występują z fachowym pełnomocnikiem, który ich reprezentuje przed sądem. Wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych są uzależnione od wartości przedmiotu sporu w sprawie.

Ostatnie zapytania:

  • opłaty za przegrany proces
  • koszty procesu w sadzie pracy
  • koszty przegranego procesu w sądzie pracy
  • koszt adwokata w sadzie pracy
  • ile placi sie w sadzie pracy za przegrana sprawe
  • przegrany proces koszty do kiedy
  • ile kosztuje sprawa w sądzie pracy
  • przegranie w sadzie pracy
  • jak się przegra sprawę w sądzie
  • zwrot kosztów sądowych w przypadku wygrania sprawy przez pracownika w sądzie pracy
Więcej w koszty sądowe, sprawa sądowa
Ile zapłacić nadzorcy sądowemu za zabezpieczenie majątku bankruta

Jednym z podstawowych zadań sądu po zgłoszeniu przez dłużnika wniosku o upadłość jest zabezpieczenie jego majątku. W tym celu ustanawiany jest nadzorca tymczasowy, który działa do czasu, kiedy majątek obejmie...

Zamknij