Sprzedaż w sieci może poprawić kondycję firmy

Internetowe programy ułatwiające sprzedaż on-line stają się coraz bardziej popularnym narzędziem wspierającym działalność firmy. Przejawem wykorzystania światowej sieci WWW do handlu jest uruchomienie tzw. programów afiliacyjnych, które są specyficzną odmianą programów partnerskich. Program ten polega na wykorzystaniu przez bazową witrynę przedsiębiorstwa innych, obcych serwisów do sprzedawania produktów. Polega to na wytworzeniu kilku rodzajów relacji pomiędzy bazowym serwisem przedsiębiorstwa a innymi witrynami, poprzez które zamierzamy realizować internetowy handel. Do tych relacji zalicza się: – opłatę za działanie – witrynę należąca do programu i uzyskującą w umowach skalkulowane opłaty; – opłatę za zakup towaru lub usługi poprzez witrynę – w relacji do towarów lub usług zamieszczonych na stronie bazowej sprzedawcy są umieszczane linki; – opłatę za klikanie – promujący się sprzedawca płaci należącej do jego programu witrynie zawsze wtedy, gdy użytkownik kliknie w banner reklamowy skierowany do strony bazowej firmy; – opłatę dokonywaną za samo wyświetlenie bannera. W Polsce najbardziej popularnym modelem, a zarazem najbardziej pasującym do skali rozwoju biznesu elektronicznego w naszym kraju jest model wymieniony jako drugi. Przedsiębiorstwa, chcąc w pełni wykorzystać ten system wsparcia biznesowego musi przede wszystkim zadbać o jego zareklamowanie na wielu nie tylko lokalnych witrynach biznesowych, ale wśród różnych firm prowadzących serwisy biznesowe o zasięgu ponadregionalnym. Kolejnym warunkiem sukcesu tej formy sprzedaży jest wiarygodność. Trzecim niezbędnym wymogiem jest wdrożenie zautomatyzowanego systemu raportującego, który będzie umożliwiał rozlicznie partnerów programu afiliacyjnego. Czwartym warunkiem bez którego sukces jest małoprawdobodobny jest jakość i dbałość o rozwój grupy klientów w programie. Wymaga on zatrudnienienia pracownika, który będzie na stałe zajmował się tylko rozwojem programu. Ze względu na fakt, że sektor MŚP w Polsce nie zawsze posiada fundusze, aby spełnić wszystkie powyższe warunki, niezbędne do uruchomienia i utrzymania programu partnerskiego, możliwa jest pomoc ze strony wyspecjalizowanych firm pośredniczących. Firmy te stwarzają właścicielom witryn szybkie i łatwe wejście do udostępnianych przez siebie programów partnerskich. Ponadto dostarczają przedsiębiorcom specjalnego typu oprogramowania do raportowania i rozliczeń.

Więcej w firma, oprogramowanie
Twórcy muszą nadążyć za potrzebami

Dziś dokumenty w firmie to nie tylko kartki papieru i dokumenty tekstowe. Oprogramowanie do zarządzania dokumentami umożliwia administrowanie informacjami dźwiękowymi, np. zapisami spotkań, rozmów telefonicznych, zapisami wideokonferencji, korespondencją elektroniczną i...

Zamknij