Zwolnienia u małego pracodawcy

– Zatrudniam 15 osób. Zwolniłem dwóch pracowników. Po kilku miesiącach postanowiłem zatrudnić nowe osoby. O pracę ubiega się także jeden z poprzednio zwolnionych, którego nie chciałbym przyjąć. Czy mam obowiązek go zatrudnić? – pyta czytelnik Dobrej Firmy. Pracodawca, zatrudniający mniej niż 20 pracowników nie musi stosować ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych. Tylko ona bowiem określa wymóg ponownego przyjęcia pracownika, jeśli wcześniej został on zwolniony przez pracodawcę w ramach zwolnień grupowych (art 9 ustawy). Czytelnik nie musi więc przyjmować do pracy poprzednio zwolnionego pracownika i nie musi tego uzasadniać. Dla większych pracodawców, którzy muszą stosować art. 9 ustawy o zwolnieniach grupowych, jest pewne pocieszenie. Przepis ten posługuje się bowiem dość miękkim określeniem, że pracodawca „powinien zatrudnić”. Wątpliwości nastręcza też użyte w nim sformułowanie dotyczące ponownego zatrudnienia pracowników „w tej samej grupie zawodowej”. Ponadto aby wywiązać się z tego wymogu, obie strony powin¬ny dochować określonych terminów. Zwolniony pracownik ma rok od rozwiązania z nim stosunku pracy, aby zgłosić zamiar powrotu do tej firmy. Natomiast pracodawca ma 15 miesięcy na ponowne przyjęcie.

Więcej w MŚP
Tradycyjne rozwiązania odchodzą powoli

Rynek oprogramowania DOS będzie się stopniowo zmniejszał. Producenci deklarują, że będą utrzymywać je w swojej ofercie, co najmniej do roku 2012. Zauważamy tendencje, że proces wymiany oprogramowania tego typu wzmógł...

Zamknij