Czas na rozliczenie z opłat środowiskowych

Do końca lipca 2006 roku przedsiębiorcy muszą rozliczyć się z opłat za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2006 r. Za wprowadzane zanieczyszczenia muszą zapłacić, ci przedsiębiorcy, w przypadku, których wyliczona opłata przekracza 400 zł za półrocze. W tym samym czasie przedsiębiorca musi też przesłać sprawozdanie (w dwa miejsca) na odpowiednim formularzach (w ustawie i rozporządzeniu są one określone jako wykazy). Jeden wysłać należy do marszałka województwa, drugi – do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Taki typ podatku należy obliczyć samodzielnie lub zatrudnić do tego odpowiednią firmę. Łatwiej jest obliczyć środowiskowe koszty użytkowania samochodów czy małych pieców, bo w rozporządzeniu są podane dla nich stawki łączne. Opłatę należy wnieść tylko w sytuacji, gdy wyliczona kwota przekracza 400 zł. Zawsze jednak, niezależnie od kwoty, należy złożyć wykaz o zakresie korzystania ze środowiska. Zazwyczaj wpłaty dokonuje się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Opłaty za gazy i pyły ze źródeł stacjonarnych trzeba uiścić w tych województwach, w których źródła te się znajdują (niekoniecznie, w tych w których jest siedziba firmy). Jeśli środowisko zanieczyszczane jest przez pojazdy, to opłaty wnosi się do urzędu zgodnie z miejscem rejestracji firmy. Oprócz opłaty przedsiębiorca musi przesłać dane z wykazem danych. Takie wykazy należy przesłać także inspektorowi ochrony środowiska, jeśli dotyczą: – gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, – ilości i jakości pobranej wody, – ścieków wprowadzanych do wód lub ziemi. Artykuł wzbogacony jest przykładem na temat prawidłowego rozliczenia się z tytułu korzystania ze środowiska. Ponadto można znaleźć tabelę z wykazem opłat w zależności od rodzaju spaliny.

Więcej w opłata za korzystanie ze środowiska
Prześlij sprawozdania marszałkowi, inspektorowi i wojewodzie

Tylko dwa tygodnie zostały przedsiębiorcom na rozliczenie się z obowiązków ekologicznych. 31 stycznia 2007 r. to ostatni dzień na rozliczenie się z opłat za korzystanie ze środowiska w II półroczu...

Zamknij