To może być cisza przed burzą

Pracownicy coraz częściej decydują się na zaskarżenie pracodawców o dyskryminację, mobbing czy molestowanie. Nie jest to już wstydliwa sprawa, traktowana jako dziwactwo, zdarzenia incydentalne. W Polsce w drugiej połowie lat 90-tych spraw związanych z mobbingiem w ogóle nie było. Dopiero po 1 stycznia, gdy do kodeksu pracy weszły przepisy antymobbingowe, upokarzani czy dyskryminowani pracownicy zaczęli wnosić sprawy do sądu. Mobbing to nie tylko jawna przemoc, zastraszanie, wyszydzanie, nękanie, niepłacenie za wykonywana pracę czy zmuszanie do wykonywania czynności niezwiązanych z obowiązkami pracownika i jego kwalifikacjami. To także zatajanie przed nim ważnych informacji, odwlekanie urlopu, izolowanie od reszty pracowników, wypominanie błędów czy sugerowanie, by sam zrezygnował z pracy. Najczęściej osobami, które uprawiają mobbing są przełożeni, a ofiarami mobbingu kobiety (kobiety stanowią 73 procent osób zgłaszających się do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Antymobingowego OSA). Najliczniejszą grupę mobbingowanych stanowią pracownicy handlu, marketingu i usług, szkolnictwa i instytucji samorządowych. Większość spraw mobbingowani pracownicy jednak przegrywają. Trudno jest udowodnić poniesioną krzywdę, do tego potrzebne są zeznania świadków – kolegów z pracy, którzy, z obawy przed kłopotami w pracy lub nawet utratą stanowiska, odmawiają pomocy. Do końca roku opracowany zostanie kwestionariusz z pytaniami dla pracowników i pracodawców, dzięki któremu będzie można określić, czy w danej firmie występuje zjawisko mobbingu. Kwestionariusz przygotowywany jest w ramach projektu, który finansuje Unia Europejska. Firmy mogą również same zabezpieczać się przed pojawieniem się mobbingu i wynikającym z tego sprawom sądowym, wprowadzając u siebie procedury antymobbingowe.

Więcej w mobbing, procedury antymobbingowe
Na co może liczyć ofiara mobbingu

Przepisy antymobbingowe wprowadzono do kodeksu pracy ponad rok temu. Zgodnie z nimi, ofierze mobbingu przysługuje prawo do wysunięcia następujących roszczeń: - o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę. Może go dochodzić...

Zamknij