W trosce o dobry wizerunek firmy

Przy wyborze firmy klienci kierują się przede wszystkim jej ofertą, ale nie tylko. Często bardzo ważnym kryterium jest dobry wizerunek firmy, potwierdzony posiadaniem przez nią odpowiedniego certyfikatu. Aby osiągnąć sukces na rynku certyfikacyjnym, firma powinna poddać się dobrowolnej procedurze akredytacyjnej. Jest to formalne uznanie przez jednostkę akredytującą jej kompetencji oraz wiarygodności. Wartość akredytacji wydanych przez różne jednostki zrzeszone w EA MLA (European cooperation for Acreditation) jest taka sama. W ramach porozumienia o wielostronnym uznawaniu jednostki akredytujące wzajemnie weryfikują procedury akredytacji. Wymagania wobec jednostek prowadzących certyfikację określa norma EN 45012, która zabrania łączenia działań certyfikacji, konsultingu i wdrażania. Każda z jednostek powinna jednak wprowadzić własny kodeks etyczny. Ponieważ jest organizacją zaufania publicznego, wszelkie możliwości konfliktów interesu (jak współpraca z firmami konsultingowymi oraz z audytorami, którzy jednocześnie prowadzą działalność konsultingową) powinny być eliminowane. Wciąż najbardziej popularny jest certyfikat ISO z serii 9000. Dużym zainteresowaniem cieszą się także normy z sektora spożywczego oraz zarządzania środowiskiem. Większość firm poddających się procesowi certyfikacji są małymi jednostkami. Duże firmy mają często wdrożone własne procedury. Najczęściej certyfikowane są firmy z branż przetwórstwa przemysłowego, budownictwa oraz zajmujące się handlem i świadczeniem usług serwisowych. Wg prognoz w najbliższych latach przedsiębiorstwa będą dostosowywały swoje systemy do nowych standardów, jak np. odpowiedzialności społecznej firm (norma S.A. 8000) i bezpieczeństwa informacji ISO 2700I:2005 (BS 7799).

Więcej w certyfikaty, opinia klienta
Kandydaci do pracy z certyfikatami mają wieksze szanse w procesach rekrutacyjnych

Kandydaci do pracy z certyfikatami, nawet jeśli potencjalny pracodawca nie wymaga ich posiadania, częściej są wybierani w procesach rekrutacyjnych. Szczególnie w kryzysie, kiedy firmy mniej chętnie zatrudniają, więc z większą...

Zamknij