Menedżer ważny dla firmy

Cześć pracodawców przyjmuje założenie, że wysokie wynagrodzeni wystarczy, aby utrzymać najlepszych menedżerów. Oferowane pracownikom pakiety świadczeń postrzegają jako zbędne obciążenie organizacyjne dla firmy, sadząc, że dzięki odpowiednio ustalonym zarobkom pracownik sam sobie wykupi interesujące go usługi. Taki sposób myślenia może mieć uzasadnienie w niechęci przedsiębiorców do rozbudowanych pakietów socjalnych obowiązujących przed zmianą ustrojową. W coraz większej liczbie przedsiębiorstw zaczyna się dostrzegać wpływ niepieniężnych elementów wynagrodzenia na retencję kluczowych menedżerów. Jak wskazują wyniki badań, poczucie równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym oraz przekonanie, ze pracodawca jest zainteresowany potrzebami pracownika, to czynniki silnie warunkujące poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy zaangażowanie w jej wykonywanie. Odpowiednio dobrany pakiet świadczeń sprzyja lepszej percepcji obydwu tych czynników wśród kierownictwa. Dobrze skonstruowane wynagrodzenie menedżera powinno uwzględniać trzy elementy: • Wynagrodzenie zasadnicze, • Premię motywacyjną, • Pakiet świadczeń socjalnych. Każdy z tych elementów pełni inną funkcję i w inny sposób sprzyja utrzymaniu najlepszych pracowników. Wynagrodzenie zasadnicze to przede wszystkim opłacenie wymagań stanowiska, czyli wykształcenia, doświadczenia, określonych kompetencji, czyli wszystkiego, co znajduje się w opisie tego stanowiska i w zakresie obowiązków menedżera. Płaca podstawowa jest zwykle uniwersalnym elementem porównania własnej pozycji na rynku, dlatego w firmach powinno się dbać o to, aby oferowany poziom wynagrodzenia nie różnił się znacząco od tendencji wynikających z badań płacowych czy rankingów drukowanych w prasie. Premia służy wynagrodzeni efektów uzyskiwanych prze z dana osobę. Niezbędne jest powiązanie jej wysokości z rzeczywistymi wynikami pracy menedżera – dopiero wtedy pełni rzeczywiste funkcje motywacyjne. Komputer przenośny, telefon, dostęp do Internetu z dowolnego miejsca – wszystko to daje pracodawcy nowe możliwości wzbogacenia pakietu dla menedżerów. Opracowanie pakietu świadczeń dla menedżera nie jest proste. Mają one spełniać ich indywidualne potrzeby, więc niewłaściwie dobrane świadczenia okażą się chybioną inwestycją. Najbardziej efektywnym rozwiązaniem tego problemu jest system kafeteryjny – zestaw proponowanych przez firmę usług, spośród których zainteresowany pracownik sam dokonuje wyboru. Kafeteria powinna być tak skonstruowana, aby każda osoba mogła w niej znaleźć coś dla siebie. Przykładowe zestawy świadczeń mogą obejmować opiekę medyczna dla pracownika, dla rodziny, zajęcia w klubie sportowym, dopłatę do stołówki, a także dofinansowanie studiów, ubezpieczenie na życie, dodatkowe dni wolne. Niektóre firmy konsultingowe specjalizują się w tworzeniu i wdrażaniu kafeteryjnych systemów świadczeń dostosowanych do specyfiki firmy klienta.