Podpis na formularzu nie zawsze oznacza zgodę

Klient zamawiający przez Internet dany towar, poza podaniem imienia i nazwiska nazwy firmy oraz adresu jej siedziby, musi zgodzić się na przetwarzanie jego danych. Takie klauzule spotyka się nie tylko internecie. Stosuje się je na przykład w pisemnych umowach firm z klientami czy w życiorysach wysyłanych do przyszłych pracodawców. Przy przyjmowaniu ofert o pracę wymaga się, aby osoba przesyłająca życiorys podpisała oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. Jednak nie wszyscy przedsiębiorcy zbierają dane osobowe w zgodzie z prawem Wciąż spotyka się dużo błędów popełnianych przez formułujących oświadczenia Nawet administratorzy danych, którzy twierdzą, że otrzymali zgodę na ich przetwarzanie lub na inne operacje z tym związane, naprawdę mogli ją uzyskać wbrew prawu. Przygotowując oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych trzeba pamiętać, że wszystkie wymagania o charakterze informacyjnym najlepiej zamieścić w jego treści. Z oświadczenia, które ma podpisać osoba podająca swoje dane powinno wynikać, przez kogo, w jakim celu i w jakim zakresie będą one przetwarzane, a także trzeba wskazać możliwość ich poprawiania. Przedsiębiorca powinien także poinformować zainteresowaną osobę, że przekazanie mu jej danych następuje dobrowolnie. Jednak i tutaj praktyka mija się czasem z przepisami. Generalny Inspektor ma prawo wydać decyzję stwierdzającą niedopuszczalność przetwarzania danych przez administratora. W najbardziej drastycznych sprawach może się to skończyć sprawą karną przeciw nieuczciwemu przedsiębiorcy. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy: • Osoba wyrazi na to zgodę chyba, że chodzi o usunięcie jej danych osobowych, • Jest to niezbędne dla realizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, • Jest to konieczne dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, • Jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.

Więcej w dane osobowe
Nie wystarczy wyrzucić do komputerowego kosza

Z szacunkowych danych wynika, że 70 proc. informacji nie jest już drukowanych na papierze. Zbędne dokumenty cyfrowe, tak jak papierowe, musza być zniszczone – taki obowiązek nakłada ustawa o ochronie...

Zamknij