Dieta bez podatku, ale kiedy przysługuje?

Dieta za podróż służbową jest zwolniona z podatku. Różne urzędy skarbowe mają jednak różne zdanie na temat tego, czy przysługuje ona kierowcy lub przedstawicielowi handlowemu wykonującemu swoje obowiązki w terenie. Niektóre uważają, że kierowca jeżdżący z towarem odbywa podróż służbową i ma prawo do diety, inne – wręcz przeciwnie. Według kodeksu pracy, pracownik ma prawo do diety wtedy, gdy wykonuje na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy. Przepisy nie definiują jednak pojęcia „stałe miejsce pracy”. Według pisma ministra pracy i polityki społecznej z 4 kwietnia bieżącego roku, miejsce pracy to stały punkt w znaczeniu geograficznym lub pewien oznaczony obszar, w którym ma wystąpić świadczenie pracy. Sposób jego określenia w umowie może zależeć od wielu czynników – np. od charakteru prowadzonej przez pracodawcę działalności. Zdaniem ministra jako miejsce pracy można wskazać obszar całego kraju, jeżeli taka potrzeba wynika ściśle z rodzaju bądź charakteru czynności. Jest to jednak niedopuszczalne, jeżeli wyłącznym powodem wprowadzenia takiego określenia jest chęć wyłączenia przez pracodawcę stosowania części przepisów prawa pracy. Minister stwierdza ponadto, że miejscem wykonywania pracy wymagającej przemieszczania się w przestrzeni jest miejsce, w którym pracownik otrzymuje przydział zadań i jest kierowany do miejsca jej wykonania, a następnie składa sprawozdanie. Jednak nie każdy wyjazd będzie podróżą służbową – charakter i rodzaj wykonywanej pracy lub struktura organizacyjna pracodawcy mogą bowiem powodować, że stałym miejscem pracy może być np. więcej niż jedna miejscowość lub określona trasa. Pismo kończy się stwierdzeniem, że problem uprawnień kierowców do diet należy rozpatrywać na tle postanowień ich umów o pracę bądź treści układów zbiorowych pracy i regulaminów wynagradzania.

Więcej w dieta
Przedsiębiorca kierowca też ma prawo do diety

Właściciel firmy może sobie przyznać dietę i zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów, jednak tylko do określonej w odpowiednich przepisach wysokości: przy podróży służbowej w kraju będzie to 22 zł,...

Zamknij