BI to krok w przyszłość

Współczesne przedsiębiorstwa muszą zarządzać ogromem informacji: zarówno tych napływających z zewnątrz, jak i tych powstających w ich strukturach. Ilość ta powoduje, że łatwo się w nich pogubić: dlatego stworzono systemy business intelligence (BI). Najogólniej mówiąc, jest to narzędzie dostarczające podstaw do podejmowania strategicznych decyzji. Działa poprzez porządkowanie i analizę informacji zgromadzonych w firmowych systemach ERP, CRM i innych. Głównym zadaniem tych systemów jest usprawnienie procesu decyzyjnego w firmie. BI pomagają przekształcić dane rozproszone w różnych systemach informatycznych przedsiębiorstwa w spójne informacje: robią to w bardzo krótkim czasie. Umożliwiają ponadto monitorowanie wskaźników historycznych, wczesne wykrywanie potencjalnych zagrożeń, a także prognozowanie możliwych scenariuszy biznesowych. Ich zastosowanie pomaga również w rozpoznaniu szans rozwoju firmy. Rynek systemów BI ciągle się rozwija. W Polsce jego wartość na początku XXI wieku nie przekraczała 18 mln USD. Do 2004 r. uległa podwojeniu, a prognozy mówią, że to tempo wzrostu się utrzymuje. Eksperci podkreślają, że aplikacje typu BI są obecnie kluczowym elementem w zarządzaniu firmą. Gwarantują przede wszystkim wielką oszczędność czasu i pracy ludzkiej, bardzo wysoką jakość zarządzania oraz ogromny komfort pracy. Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na ich zakup, raczej nie żałują – wskaźniki mówią nawet o 231 proc. zwrotu z inwestycji w BI w dużych firmach. Do decyzji o wprowadzeniu rozwiązań business intelligence trzeba jednak dorosnąć – pełne wykorzystanie potencjału tych systemów możliwe jest bowiem tylko w firmie o dużej kulturze biznesowej, informatycznej i skutecznie zarządzanej.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Oddam sieć pod opiekę

Do przekazania własnej sieci telekomunikacyjnej w outsourcing, Netia zaczęła się przygotowywać na przełomie lat 2002-2003. Działania rozpoczęto od przeglądu firm zainteresowanych zarządzaniem siecią, jednak żadna ze złożonych wówczas ofert nie...

Zamknij