Oddam sieć pod opiekę

Do przekazania własnej sieci telekomunikacyjnej w outsourcing, Netia zaczęła się przygotowywać na przełomie lat 2002-2003. Działania rozpoczęto od przeglądu firm zainteresowanych zarządzaniem siecią, jednak żadna ze złożonych wówczas ofert nie była atrakcyjna. Problemy finansowe Netii skłoniły zarząd do dokonania zwolnień pracowników działu sieciowego. Jednocześnie rozbudowano funkcje wdrożonego wcześniej systemu CRM i wprowadzono procedury umożliwiające zawieranie przez dział sieciowy z innymi działami Netii wewnętrznych umów na poziom usług SLA. Dzięki tym działaniom, znacznie scentralizowano organizację sieci znacznie, a lokalne organizacje zostały zrestrukturyzowane – uproszczono również ich działania. Netia korzysta z usług podwykonawców podczas podłączania nowych abonentów lub usuwania awarii. Ponieważ duże rozdrobnienie partnerów nie sprzyjało efektywności zarządzania rozbudową i konserwacją sieci, zaczęto poszukiwania jednej firmy, która przejęłaby wszystkie te zlecenia. Z 15 ofert wybrano 4 – wyselekcjonowane firmy miały okazję szczegółowo zaprezentować swoją ofertę, mogły również przeprowadzić tzw. badania due diligence Netii i bliżej poznać jej infrastrukturę. Do procesu ścisłych negocjacji zostały dopuszczone dwie firmy: Ericsson i Alcatel. Ostatecznie wyłączność na prowadzenie negocjacji uzyskał Ericsson. Podpisanie kontraktu rozpoczęło ośmiotygodniowy okres przygotowawczy przejęcia przez tę spółkę części organizacji Netii. Przekazanie odpowiedzialności za – określone kontraktem – sfery działalności operatora nastąpi l lipca br. Umowa będzie obowiązywać przez 5 lat. W trakcie całego procesu Netia korzystała z usług trzech firm doradczych. Pracownicy byli przez cały czas szczegółowo informowani. Oprócz zagadnień technicznych, ważną sprawą była gwarancja zatrudnienia pracowników i zapewnienia im warunków nie gorszych niż oferowane przez Netię. Po podpisaniu umowy realizowany jest program komunikacji z pracownikami przygotowany z Ericssonem. Outsourcingiem zostały objęte organizacje terenowe zajmujące się prewencją sieci i usuwaniem awarii, zespoły pracujące przy przygotowaniu podłączania klientów do sieci oraz zespół nadzorujący sieć i zlecający realizację zadań w terenie. Łącznie do Ericssona przejdzie ponad 300 pracowników. Danych finansowych kontraktu nie ujawniono. Ericsson odpowiedzialny będzie za procesy usuwania awarii, całodobowy nadzór nad siecią oraz realizację przeglądów prewencyjnych. Netia pozostaje właścicielem całej infrastruktury telekomunikacyjnej. Kontrakt zakłada objęcie przez Ericssona nadzoru nad sieciami Grupy Netia, czyli infrastruktury Netii i bydgoskiego El-Netu. Zgodnie z zapisami umowy Ericsson będzie zajmował się również siecią przejmowanych przez Netię podmiotów.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Lekceważenie bezpieczeństwa sporo kosztuje

W Polsce zarządzanie ryzykiem dopiero raczkuje. W większości przypadków ciężar ten spoczywa na barkach menedżerów, którzy i bez tego mają dużo pracy. Tymczasem ze względu na dużą liczbę rodzajów ryzyka,...

Zamknij