Lekceważenie bezpieczeństwa sporo kosztuje

W Polsce zarządzanie ryzykiem dopiero raczkuje. W większości przypadków ciężar ten spoczywa na barkach menedżerów, którzy i bez tego mają dużo pracy. Tymczasem ze względu na dużą liczbę rodzajów ryzyka, z jakimi musi zmierzyć się przedsiębiorca, risk manager musi obejmować wszystkie obszary działalności firmy. Niezbędne jest delegowanie kompetencji na szefów różnych działów. Specjaliści polecają rozwiązanie, w którym osoba zarządzająca ryzykiem byłaby blisko zarządu tak, aby uczestniczyła podejmowaniu wszystkich ważniejszych decyzji. W polskich warunkach takie rozwiązanie jest jednak rzadko spotykane. Widzą to ubezpieczyciele, którzy odnotowują w ostatnich latach wzrost średniej składki w ubezpieczeniach dużych i średnich firm. To efekt rozwoju firm, które mają coraz większy majątek do ubezpieczenia, na przykład przenoszą się ze starych lokalizacji i budują nowe hale. Rosną więc sumy ubezpieczenia, a wraz z nimi wysokość składek. Trzeba pamiętać, że najlepsze i najdroższe nawet ubezpieczenie nie zrekompensuje całkowicie strat związanych z przerwa w produkcji. Statystyki pokazują ze z 20 procent firm współpracujących z doradcami zewnętrznymi w zakresie zarządzania ryzykiem ponad połowa korzysta z usług brokerów ubezpieczeniowych. Ich rady są cenne, bo wiedzą oni doskonale, jakie elementy działalności firmy mogą być źródłem zagrożenia. Dużą zasługą brokerów i ubezpieczycieli jest opanowanie przez klientów ryzyk finansowych. Coraz częściej, chociaż obecnie przede wszystkim w dużych firmach, spotyka się pracowników, których głównym zadaniem jest koordynacja działań związanych z ubezpieczeniami czy nawet zarządzanie ryzykiem. Powoli dochodzi się od modelu, w którym odpowiedzialność ta należała do osoby zatrudnionej zwykle w księgowości czy administracji i która obłożona innymi obowiązkami nie zawsze mogła się należycie z tych obowiązków wywiązuje .Doświadczenie pokazuje, że najlepszą orientację dotyczącą tego, gdzie i jaką polisę można uzyskać, mają brokerzy, którzy zawodowo zajmują się obserwacją rynku i porównaniem warunków ubezpieczeniowych.