Gdy mam marzenie

Pokusa własnej firmy bierze się z niezaspokojonej chęci tworzenia i poczucia własnej siły, a nie z tego, ze trzeba się ratować z jakiegoś kryzysu albo coś ze sobą zrobić; bardzo niewielu ludzi myśli o własnej firmie tylko dlatego, że spodziewa się zwolnienia i kłopotów ze znalezieniem nowej posady. Jeśli ktoś został zwolniony, prawdopodobnie nie nadaje się na przedsiębiorcę. Jeśli ktoś dopuścił do tego, aby ktoś inny za niego poustawiał mu życie, to nie poradzi sobie w biznesie, nie ma koniecznych cech do prowadzenia własnej firmy. W biznesie zwycięża ten, kto uprzedzi ruch przeciwnika lub konkurenta. Biznesmen, przedsiębiorca to przed wszystkim charakter, a nie wiedza czy umiejętności. Człowieka stworzonego do samodzielnego biznesu często można poznać w sytuacji, kiedy rozstaje się z firmą. Jeśli w firmie mu się nie układa i sprawy podążają w złym kierunku należy przeciąć węzeł jednym ruchem – złożeniem wypowiedzenia. Tylu zmian na wysokich stanowiskach nie było od lat. Firmy łączą się, restrukturyzują, sprzedają własne biznesy, kupują nowe, zamykają jedne departamenty, otwierają inne. Nowi właściciele i nowe zarządy przyprowadzają swoich ludzi. Bo żaden szef mnie ma czasu wbudowywać się w istniejące zespoły, likwidować stare układy i podziały, pacyfikować niezadowolonych, szukać sojuszników. Od razu musi mieć ludzi, z którymi się rozumie i na których polega. Aby porwać się na własny biznes, trzeba często zabić uczucie poświęcenia. To nie każdy potrafi i w ten sposób często ludzie są zakładnikami firm, które zupełnie na nich nie zasługują. Zmiana pracy etatowej na właścicielską jest ogromnym wyzwaniem. W dzisiejszym biznesie nie ma miejsca na organiczny rozwój. Trzeba się zdecydować, czy bycie małą firmą i przyzwoite zyski to jest właśnie to, co jest naszym marzeniem. Jeśli odpowiemy sobie, ż dobrze czujemy się tylko w wielkiej strukturze, to nie ma sposobu, aby bez inwestorów zbudować większy biznes.

Więcej w własny biznes
Pożyczki na założenie własnego biznesu

Samorządy chętnie korzystają z nowej formy pomocy przewidzianej w finansowanym z Brukseli programie. Środki trafią do osób przedsiębiorczych i pomogą uruchomić działalność gospodarczą. Od początku tego roku województwa, które odpowiadają...

Zamknij