Chcemy się uczyć

Już prawie połowa ankietowanych Polaków chce podnosić swoje kwalifikacje zawodowe- jak wynika z badania „Szkolenia w Polsce”. Obecne badanie przeprowadziły Fundacja Obserwatorium Zarządzania, Ipsos i Nowoczesna Firma. Badanie „Szkolenia w Polsce”: składało się z dwóch części. Pierwszą był sondaż przeprowadzony wśród osób indywidualnych, a drugim etapem było badanie firm. Najwięcej osób chce się uczyć języków obcych (28%) i podnosić swoje umiejętności informatyczne (22%). 25% wymienia specjalistyczne kwalifikacje zawodowe, a 21% kwalifikacje potrzebne do zdobycia pracy lub zmiany zawodu. Realizacja tych planów wygląda gorzej. Tylko 24% respondentów zadeklarowało, że w 2005 roku uczestniczyło w szkoleniach lub wykładach. Z drugiej strony jest dwa razy więcej niż w 2000 roku. Ci, którzy odpowiedzieli, że brali udział w szkoleniach, ale nie nauczyli się tego, o czym marzą. Największą grupę stanowili uczestnicy szkoleń specjalistycznych (12%), o połowę mniej osób uczyło się języków obcych czy zdobywało umiejętności informatyczne. Głównym źródłem zdobywania wiedzy wcale nie są szkolenia. Jak wynika z badania, najpopularniejszym pozostaje lektura książek i wydawnictw fachowych- wskazuje na nie 26% ankietowanych. Wyraźną rolę zaczął też odgrywać Internet, gdzie w 2005 roku wiedzę zdobywało aż 18% badanych. Przekonanie zarządzających z małych firm o dostatecznym poziomie kwalifikacji ich pracowników budzi zaniepokojenie. Może to źle wróżyć na przyszłość tym firmom w coraz bardziej konkurencyjnym toczeniu biznesowym. Drugim powodem do niepokoju może być charakter oferowanych szkoleń: ponad połowa firm szkoli głównie z tego, co wiąże się z wymogami prawnymi. Szkolenia dotyczące administracji i BHP oferowało 54% firm. Takie kompetencje jak kierowanie, przywództwo czy umiejętności osobiste, a nawet posługiwanie się językami obcymi-rozwijały u zatrudnionych nieliczne przedsiębiorstwa. W firmach o udziale pracownika w szkoleniu decydują zazwyczaj prezesi, rzadziej bezpośredni przełożeni. Tylko w większych firmach do głosu dochodzą działy personalne. Do działań mających na celu identyfikowanie potrzeb szkoleniowych przyznaje się jedna trzecia ogółu badanych firm. W przypadku firm średnich i dużych jest to trzy czwarte. Potrzeby określa się zwykle na podstawie celów strategicznych oraz obserwacji pracowników i wywiadów z nimi. Badania efektywności szkoleń przeprowadzają najczęściej firmy duże zatrudniające powyżej 250 osób. Prawie 20% firm twierdzi, że nie musi poszukiwać usługodawców, bo oni sami zgłaszają się przedstawiając swoje oferty.

Więcej w ankieta, rynek pracy
Roszczenia płacowe

Każdy z pewnością zna powiedzenie "Czy się stoi, czy się leży…". Była to niegdyś powszechnie obowiązująca postawa wobec pracy. Przerost zatrudnienia, powszechny obowiązek pracy - to wszystko powodowało, że w...

Zamknij