I Krakowskie Forum Wynagrodzeń

06-07 czerwiec 2006, Kraków, Zamek Królewski na Wawelu Partner merytoryczny – Katedra Zarządzania Personelem Profesora Aleksego Pocztowskiego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie

PROGRAM:
I dzień (06.06.2006)
9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników  10.00 – 10.05 Otwarcie  10.05 – 11.30 Kierunki rozwoju systemów wynagrodzeń.
Prowadząca – prof. dr hab. Marta Juchnowicz, SGH w Warszawie
Prof. dr hab. Marta Juchnowicz „Tendencje zmian w systemach wynagrodzeń”.
Dr Kazimierz Sedlak (Sedlak & Sedlak) „Kierunki zmian w systemach wynagrodzeń w Polsce”.
Jakub Han „Komitety ds. wynagrodzeń – świat i Polska”.
11.30 – 12.00 Przerwa na kawę 
12.00 – 13.45 Praktyka wynagradzania.
Prowadząca – prof. dr hab. Maria Wanda Kopertyńska, AE we Wrocławiu
Prof. dr hab. Maria Wanda Kopertyńska „Jak praktycy budują systemy wynagrodzeń”.
Olech Bestrzyński (Kierownik ds. wynagrodzeń – Kompania Piwowarska S.A.) „Praktyczne aspekty wiązania wynagrodzeń z wynikami pracy”.
Dariusz Domin (Dyrektor personalny w firmie Navo Polska Grupa Dystrybucyjna) „Wynagradzanie handlowców w NAVO”.
13.45 – 14.45 Obiad
14.45 – 16.30 Motywacyjna funkcja wynagrodzeń.
Dyskusja panelowa (prowadzący – prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, Kierownik Katedry Zarządzania Personelem AE w Krakowie)
Uczestnicy dyskusji: Prof. dr hab. Lidia Zbiegień Maciąg (AGH), dr Kazimierz Sedlak (wynagrodzenia.pl)
19.00 – 24.00 Spotkanie towarzyskie (Willa Decjusza, ul. 28 Lipca 17 A, 30-233 Kraków, www.villa.org.pl
II dzień (07.06.2006)
10.00 – 11.30 Wynagradzanie a wyniki pracy
Prowadzący – prof. dr hab. Tadeusz Oleksyn, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Prof. dr hab. Tadeusz Oleksyn (Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ) „Pomiar pracy a wynagradzanie”.
Grzegorz Zur (Kierownik ds. świadczeń w firmie Philip Morris Polska S.A) -„System wynagradzania pracowników podlegających ocenie okresowej w Philip Morris PolskaS.A.".
Janusz Krawczyk (Członek Zarządu BZ WBK) „Wyniki pracy ,a wynagrodzenie „.
11.30 – 12.00 Przerwa na kawę
12.00 – 13.30 Wartościowanie pracy i badania płac.
Prowadzący – prof. dr hab. Leszek Kozioł, Katedra Procesu Zarządzania AE w Krakowie
prof. dr hab. Leszek Kozioł „Przydatność wartościowania pracy we współczesnych koncepcjach wynagradzania”.
Malwina Raducka (Sedlak & Sedlak) „Dokąd zmierza wartościowanie pracy”.
Katarzyna Mleczko (Sedlak & Sedlak) „Badanie rynku wynagrodzeń”.
13.30 – 14.30 Obiad
14.30 – 16.00 Negocjowanie wynagrodzeń.
Prowadzący – prof. dr hab. Zbigniew Nęcki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, dr Ewa Beck, AGH w Krakowie
Prof. dr hab. Zbigniew Nęcki „Wprowadzenie do problematyki negocjowania wynagrodzeń” .
Piotr Janczyk (Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi w firmie Elektrobudowa S.A.) „Negocjacje płacowe ze związkami zawodowym w praktyce”.
Jerzy Raducki, (Z-ca Dyrektora Biura Dialogu Społecznego, Kompania Węglowa S.A.) „Negocjacje wynagrodzeń w Kompanii Węglowej S.A.”.
16.00 – 16.05 Podsumowanie i zakończenie

ZGŁOSZENIE ON-LINE
FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Ostatnie zapytania:

  • kalkulator wynagrodzeń