Pomogą nie tylko w uzyskaniu pieniędzy

Na terenie całej Polski działają punkty konsultacyjne, bezpłatnie pomagających właścicielom mikro-, małych i średnich firm. Niedawno ich liczba powiększyła się z około stu o trzydzieści nowych. Ich działalność jest obecnie współfinansowana z funduszu strukturalnego. Pomoc punktów konsultacyjnych adresowana jest do właścicieli mikro-, małych i średnich firm. Mogą w nich uzyskać informacje związane z prowadzeniem działalności, pomocą finansową dla przedsiębiorców, a także szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zasad przygotowania wniosków o udzielenie wsparcia. Punkty pomagają też w sprawach związanych z bankowością, eksportem i importem, internetem, inwestowaniem, księgowością, podnoszeniem kwalifikacji, logistyką, marketingiem, nieruchomościami, ochroną środowiska, ordynacją podatkową, pomocą publiczną, prawem dewizowym, rachunkowością, ubezpieczeniami, wymogami rejestracyjnymi, zamówieniami publicznymi i zarządzaniem przedsiębiorstwem. Bezpłatne usługi informacyjne zalicza się do pomocy de minimis, co oznacza, że przedsiębiorca może z nich korzystać do momentu, w którym w ciągu trzech lat nie uzyska więcej, niż 100 tys. euro pomocy zaliczanej do de minimis i indywidualnej. Udostępniane informacje są wyceniane, a przedsiębiorca zawsze otrzymuje zaświadczenie, ile wykorzystał z przysługującej mu pomocy de minimis. Z usług dowolnego punktu konsultacyjnego mogą korzystać przedsiębiorcy z całej Polski. Jak zauważa Agnieszka Mąka z punktu działającego w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, najczęściej zgłaszają się oni na kilka dni przed ostatecznym terminem składania wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych.

Więcej w fundusze strukturalne, punkty konsultacyjne
„EuroCertyfikat 2008”

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej Konferencji: „Rozwój potencjału polskich przedsiębiorstw w oparciu o środki z funduszy strukturalnych UE, skuteczne zarządzanie jakością i...

Zamknij