Opieka medyczna będzie kosztem

Od przyszłego roku wydatki na prywatną opiekę medyczną znów będą mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Z tego rozwiązania korzystano do końca 2003 roku, a teraz Ministerstwo Finansów do niego powraca Zdaniem niezależnych ekspertów to dobry pomysł. Nie ma żadnego powodu, by wydatki na opiekę medyczna, ponoszone przez pracodawcę na rzecz pracownika, nie mogły być zaliczane do kosztów. Jeśli pomysł resortu finansów uda się wprowadzić w życie, pracodawcy nie będą musieli zastanawiać się, do ponoszenia, jakich świadczeń zdrowotnych zobowiązują ich przepisy prawa, a jakie są nieobowiązkowe i nie stanowią kosztów. Wyeliminowane zostaną także spory z urzędami skarbowymi dotyczące prawidłowego kwalifikowania wydatków. Należy spodziewać się także ożywienia na rynku prywatnej służby zdrowia. Od przyszłego roku będzie można zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na prywatną opiekę medyczną przy jednoczesnym wyłączeniu jej do podstawy wymiaru PIT. Według szacunków MF będzie to 25 milionów złotych. Wprowadzenie takiego odliczenia będzie stymulowało rozwój prywatnej służby zdrowia ograniczając jednocześnie szarą strefę. Najistotniejszy będzie zapis ustawy o PIT regulujący zakres odliczenia wydatków na opiekę medyczną. Można uznać, że prawo do takiego odliczenia nie będzie zależne od źródła uzyskiwanych przychodów. Tym samym odliczeń będą mogli dokonywać zarówno ci, którzy prowadza działalność gospodarczą, jak i osoby uzyskujące przychody z pracy. Dziś nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m.in. wydatków związanych z finansowaniem świadczeń zdrowotnych przez pracodawcę na rzecz pracowników, z wyjątkiem kosztów świadczeń zdrowotnych, do których ponoszenia zobowiązują pracodawcę przepisy kodeksu pracy oraz innych ustaw. Każdy wydatek ponoszony na rzecz pracownika powinien stanowić koszt uzyskania przychodu, gdyż taka jest jego ekonomiczna funkcja jako pozapłacowego elementu wynagrodzenia pracownika. Zdaniem specjalistów zmiana w katalogu kosztów będzie korzystna dla przedsiębiorców. Po wprowadzeniu rozwiązań resortu finansów, pracodawcy nie będą musieli dokonywać interpretacji, do jakich świadczeń zdrowotnych są zobowiązani przez przepisy prawa, a które są nieobowiązkowe i nie stanowią kosztów podatkowych,. Wyeliminowane zostaną też spory z urzędami skarbowymi dotyczące prawidłowego kwalifikowania wydatków. Ewentualne wprowadzenie możliwości uznania za koszty uzyskania przychodu wydatków poniesionych na prywatną opiekę medyczną stanowi właściwie dostosowanie regulacji prawnej do istniejącego stanu faktycznego.

Więcej w opieka medyczna
Można obniżyć absencję pracowników

Jak zauważa Rzeczpospolita firmie może się opłacać wykupić ubezpieczenie zdrowotne dla zatrudnionych. Dzięki temu nie będą tak często korzystać ze zwolnień po to, by tracić czas w kolejkach w przychodni....

Zamknij