Ostrożnie z przecenami

Promocje, bonusy i rabaty są skutecznym narzędziem walki o klienta. Ich zakres ograniczony jest jednak ustawą z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. I tak, za czyn nieuczciwej konkurencji może zostać uznana sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów wytwarzania lub świadczenia albo odsprzedaż poniżej kosztów zakupu, gdy zabieg taki ma na celu eliminację innych firm. Przy ocenie okoliczności bierze się w tym przypadku koszty ponoszone przez danego przedsiębiorcę. Nie będzie natomiast czynem nieuczciwej konkurencji sytuacja, w której przedsiębiorca oferuje do sprzedaży produkty po cenach niższych od konkurentów, ponieważ zyskał dostęp do źródeł tanich surowców. Dozwolona jest też sprzedaż poniżej kosztów wytworzenia dla pozbycia się nadmiernych zapasów, z powodu sezonowej wyprzedaży, w celu promocji wyrobów lub próby wejścia na rynek. Ostrożność zalecana jest także przy przyznawaniu klientom premii i bonifikat. Prawo nie pozwala bowiem, by były to towary lub usługi inne od stanowiących przedmiot sprzedaży. Przepisów nie przekroczy przedsiębiorca oferujący w ramach premii towar lub usługę niewielkiej wartości, próbki towaru albo artykuły wygrane w loteriach promocyjnych. Przepisy pozwalają również na premiowanie zakupów towarem tożsamym z przedmiotem sprzedaży, czyli oferowanie dwóch sztuk w cenie jednej. Nie są zakazane bonusy przyznawane w ramach programów lojalnościowych. Czynem nieuczciwej konkurencji jest natomiast utrudnianie małym przedsiębiorcom dostępu do rynku przez sprzedaż towarów lub usług w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 mkw., po cenie nieuwzględniającej marży handlowej. Prawa nie złamią jednak przedsiębiorcy oferujący towar w takich cenach w ramach posezonowych wyprzedaży, organizowanych dwa razy do roku i trwających każdorazowo nie dłużej niż miesiąc. Zgodne z prawem są także wyprzedaże organizowane ze względu na upływający termin przydatności towarów do spożycia lub upływającą datę minimalnej trwałości: w tym przypadku trzeba jednak oznaczyć przyczynę obniżenia ceny. Do rezygnacji z marży uprawnia również zakończenie działalności – sprzedaż taka może trwać nie dłużej, niż trzy miesiące od daty podania do publicznej informacji wiadomości o likwidacji obiektu. Termin ulega przedłużeniu do roku, jeżeli przedsiębiorca likwiduje wszystkie obiekty związku z zaprzestaniem działalności handlowej. Wyprzedaże przez cały rok może natomiast organizować właściciel mniejszego sklepu, choćby znajdował się on w dużym centrum handlowym. Promocje polegające na obniżeniu marży nie są regulowane prawnie. Nie ma także przeszkód, aby stosować określone rabaty i bonifikaty w stosunku do określonych grup osób. Postępuje tak np. LPP S.A., właściciel marek Reserved i Cropp Town: „uprzywilejowaną” grupą są newsletterowcy.

Więcej w nieuczciwa konkurencja, promocja
Promocja wyklinana

Medialna waga Internetu ciągle rośnie. Powszechne używanie wyszukiwarek wyznacza standardy nowej komunikacji. Rośnie też udział wydatków na promocję poprzez światową pajęczynę w budżetach marketingowych przedsiębiorstw. Nie bez znaczenia jest też...

Zamknij