Wystarczy, jeśli się dogadacie

Czytelnik Pulsu Biznesu pyta, czy może zaliczyć do kosztów podatkowych swojej firmy odszkodowanie wypłacone kontrahentowi za przewożone wyposażenie biurowe, które pomimo dobrego zabezpieczenia zostało skradzione. Wypłaty dokonano bez pośrednictwa sądu, na podstawie zawartej ugody. Robert Krasnodębski, radca prawny i doradca podatkowy z kancelarii Weil, Gotshal&Manges wyjaśnia, że wypłacane przez przedsiębiorcę odszkodowania są jego kosztem uzyskania przychodu. Nie ma tu znaczenia, w jaki sposób to odszkodowanie zostało ustalone lub przyznane: na podstawie umowy cywilnoprawnej, ugody, w tym sądowej, orzeczenia sądu czy w wyniku mediacji między kontrahentami. Aby móc zaliczyć je do kosztów, trzeba jednak spełnić jeden podstawowy warunek: wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodów. W razie sporu z fiskusem przedsiębiorca musi zatem udowodnić, że wypłacone przez niego odszkodowanie wiązało się z pieniędzmi, które miał uzyskać od kontrahenta za dobrze wykonaną pracę. W przypadku opisanym przez czytelnika, zdaniem Roberta Krasnodębskiego, taki związek niewątpliwie istniał. Szkoda i wypłata odszkodowania nie były tu ponadto następstwem wadliwie wykonanej usługi przewozowej. Jeżeli bowiem przedsiębiorca dołożył należytej staranności, by zabezpieczyć przewożone towary przed kradzieżą, do której mimo tego doszło, nie można uznać jego usługi za wadliwą. Podobną interpretację zastosował np. Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty 26 sierpnia 2006 r. Stwierdził wówczas, że jeżeli odszkodowanie jest następstwem prowadzenia działalności gospodarczej, wynikającym z wcześniej zawartej umowy, to oznacza, że zostało zapłacone w celu uzyskania przychodu. Dodatkowo, z wydatkiem tym nie musi się wiązać skutek w postaci konkretnych przychodów dla przedsiębiorcy. Odmienne stanowisko zaprezentowała natomiast Izba Skarbowa w Łodzi. l lutego 2006 r. stwierdziła, że wypłacone odszkodowanie jest dla podatnika tzw. kosztem ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, którego ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uznaje za koszt podatkowy.

Więcej w koszt podatkowy
Jak rozliczyć wyjazdy w interesach

Jeżeli wykażemy, że nasze działania faktycznie były związane z prowadzoną działalnością, to podporządkowane im wydatki można zaliczyć do kosztów podatkowych. Jeśli sprawy służbowe zajęły tylko część prowadzonego w trakcie wyjazdu...

Zamknij