Mamy pieniądze, składajcie wnioski

Wywiad z Agnieszką Józefowicz-Krakowską, rzecznikiem prasowym PARP na temat działalności Agencji. PARP zajmuje się między innymi dofinansowaniem usług doradczych, na przykład może dofinansować plan rozwoju firmy czy też wdrożenie systemu zapewniania jakości. Pomoc udzielana jest w formie dotacji, jako zwrot części poniesionych kosztów. Aby skorzystać z pomocy należy złożyć wniosek o przyznanie wsparcia. Po podpisaniu umowy z PARP należy zrealizować projekt i po jego zakończeniu rozliczyć go, aby otrzymać zwrot nawet do 50 proc. kosztów. Wysokość dotacji może wynosić od 2,5 tys. zł do 250 tys. złotych. Szczegóły odnośnie wypełnienia wniosków są dostępne na stronie internetowej PARP. Agencja wspomaga również inwestycje. Przedsiębiorca może skorzystać z dwóch opcji. Pierwszą jest pożyczka lub poręczenie kredytu z funduszu, który otrzymał od PARP pieniądze na ten cel. Pożyczki udzielone są na atrakcyjnych warunkach. Druga możliwość polega na skorzystaniu z pożyczki na innowacje udzielanej bezpośrednio przez Agencję. Pożyczka może być udzielona na wdrożenie wyników prac rozwojowo-badawczych, zakup licencji polegający na nabyciu praw do rozwiązań naukowych i technicznych. Kredyt może być udzielony do wysokości 75 proc. wartości projektu. Maksymalna kwota kredytu wynosi 500 tys. euro. Pożyczka udzielana jest maksymalnie na 6 lat z możliwością dwuletniej karencji w spłacie. Oprocentowanie kredytu w tym momencie wynosi 5,5 proc. w skali rocznej. PARP finansuje także szkolenia a nawet studia podyplomowe. Skorzystać z tej możliwości mogą zarówno pracodawcy jak i pracownicy. Firmy małe i średnie (do 250 pracowników) zapłacą za udział w szkoleniu 20 proc. jego wartości. Duże firmy muszą ponieść 40 proc. kosztów. Istnieje możliwość dofinansowania pozostałych kosztów z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach programu SPO RZL 2.3 a. Aby wziąć w nich udział wystarczy zgłosić się do organizatora, który ma umowę z Agencją. Wykaz szkoleń znajduje się na stronie Agencji.

Więcej w Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pożyczki
Wszystko musisz udokumentować

Podstawowe wskazówki dla przedsiębiorców, którzy starają się lub już uzyskali pieniądze na sfinansowanie usług doradczych to: „pilnuj terminów i nie wyrzucaj dokumentów”. O pomoc finansową można wnioskować jeszcze przez jakiś...

Zamknij