Dorzuć do pieca, bo ogień zgaśnie

Uzyskanie środków na nowe inwestycje czy sfinansowanie działalności nowej spółki to problem, przed którym staje wielu przedsiębiorców. Popularnym sposobem na jego rozwiązanie jest pożyczka od wspólnika. Wystarczy zawrzeć umowę i wpłacić pieniądze, które później łatwo odzyskać. Taka pożyczka jest z reguły tańsza niż kredyt inwestycyjny, a dla jej uzyskania nie trzeba mieć zdolności kredytowej wymaganej przez banki. Pożyczka udzielana przez wspólnika nie jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych i jest neutralna dla podatku dochodowego: pożyczone przez spółkę pieniądze nie są opodatkowane, a zwrot pożyczki nie będzie kosztem. Staną się nim natomiast odsetki od pożyczki. Działalność można również finansować kapitałem własnym spółki – gotówką, aportem lub wypracowanym zyskiem. Zabieg taki spowoduje powiększenie kapitału zakładowego. Od wartości jego podwyższenia, spółka będzie musiała zapłacić pół procenta podatku od czynności cywilnoprawnych. Ma na to 14 dni od podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników. Podatek trzeba zapłacić również wtedy, gdy działalność będzie sfinansowana z zysku. Obowiązek zapłaty podatku dochodowego zależy natomiast od tego, kto sfinansował podwyższenie kapitału. Jeżeli powstało ono na skutek przekazania zysku wypracowanego przez spółkę, to wspólnicy (akcjonariusze) uzyskają dochód podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym 19-procentowym podatkiem. Z perspektywy spółki natomiast takie przekazanie jest neutralne podatkowo. Jeśli podwyższenie kapitału zakładowego finansuje wspólnik, nie zapłaci podatku, gdy obejmie udziały w zamian za wpłaconą gotówkę lub wniesiony wkład w postaci przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części. Operacja taka będzie neutralna podatkowo również dla spółki. Inny sposób sfinansowania spółki oznacza konieczność zapłaty podatku od wartości wnoszonego wkładu, pomniejszonej o koszty ustalone w zależności od przedmiotu tego wkładu.

Więcej w finansowanie działalności, kapitał zakładowy
Spółki z o.o. bez kapitału zakładowego

Od dłuższego czasu toczy się dyskusja nad zmianami w kodeksie spółek handlowych, zaproponowanymi przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego działającą przy ministrze sprawiedliwości. Projekt zakłada, że kapitał zakładowy w spółce z...

Zamknij