Plan ciągłości działania

Każda firma powinna mieć opracowane Plany Ciągłości Działania – rozwiązania i procedury umożliwiające jej reakcję na sytuację kryzysową, pozwalające na utrzymanie kluczowych procesów biznesowych na minimalnym akceptowalnym poziomie. Firmy posiadające takie Plany mogą starać się o zniżki od swoich składek ubezpieczeniowych, pomogą one również w staraniach o uzyskanie odszkodowania. Budowanie Planu Ciągłości działania należy rozpocząć od przeglądu wszystkich procesów biznesowych przedsiębiorstwa. Następnie wybiera się spośród nich te kluczowe dla działalności firmy i dla nich buduje Plany. Należy przy tym uwzględnić, jako kluczowy element, zabezpieczenie zdrowia i życia ludzi. Wyniki analizy procesów pozwalają wstępnie określić zakres projektu oraz wyselekcjonować procesy kluczowe i zdefiniować ich punkty krytyczne. W ramach analizy ryzyka natomiast dokonywana jest identyfikacja zagrożeń. Określa się również prawdopodobieństwo ich wystąpienia na podstawie istniejących zabezpieczeń i ich jakości, historii, doświadczeń tej i innych firm. O tym, czy dany proces wymaga zabezpieczenia decyduje się na podstawie jego znaczenia dla funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz wysokości potencjalnych strat, które zostałyby poniesione w przypadku wstrzymania tego procesu. Dla określenia pełnego stopnia ryzyka, przeprowadza się również analizę wpływu zdarzenia na działalność firmy. Planowanie ciągłości działania to dynamicznie rozwijająca się dziedzina, element zarządzania strategicznego. Wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, gdzie pod koniec lat 60. XX wieku rozpoczęto opracowywanie planów awaryjnych dotyczących systemów informatycznych. W Polsce to ciągle nowość, jednak coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega jej znaczenie. Posiadanie Planów jest obowiązkowe w przypadku banków – wymóg ten nakłada rekomendacja „M” Głównego Inspektora Nadzoru Bankowego i operatorów telekomunikacyjnych (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury). Pierwszą firmą wyspecjalizowaną w tej dziedzinie jest Davidson Consulting.

Ostatnie zapytania:

  • plan ciągłości działania przedsiębiorstw
  • plany ciągłości działania
  • rekomendacja knf plan ciągłości działania