Optymizm sektora branży IT

W badaniu PMR wzięły udział 104 firmy należące do 190 największych przedsiębiorstw w branży IT w Polsce. Sytuacja na rynku informatycznym jest obecnie korzystna. Respondenci spodziewają się, że wysoka dynamika wzrostu branży IT utrzyma się także w ciągu najbliższych dwóch lat. Ponad 90 procent respondentów zadeklarowało, że wartość polskiego rynku IT w 2005 roku zwiększyła się, a prawie 95% przewiduje dalszy jego wzrost w 2006 roku. Najlepsze perspektywy mają przed sobą firmy świadczące usługi informatyczne. Dynamicznie będą rosły również usługi związane z bezpieczeństwem informatycznym oraz handel elektroniczny. Mniejszy optymizm pojawia się w kontekście oprogramowania do zarządzania firmą (ERP) i zasobami ludzkimi (CRM). Oba rynki będą rosnąć w umiarkowanym tempie, przy czy rynek ERP będzie wzrastał bardziej dynamicznie niż Customer Relationship Management. Czynnikiem, który najbardziej pozytywnie wpływa na rozwój IT w Polsce jest poprawa sytuacji gospodarczej. To również fundusze unijne. Czynnikami hamującymi rozwój są natomiast brak kapitałów w firmach na inwestycje w informatykę, niska świadomość korzyści z inwestycji w IT i złe prawo. Dla zdecydowanej większości firm biorących udział w badaniu (80 procent) ubiegły rok był korzystny pod względem wyników finansowych. Sprzedaż wzrosła średnio o 20 procent. Firmy oczekują, że w 2006 roku sprzedaż będzie rosnąć na poziomie 16 procent. Polskie firmy coraz śmielej patrzą za granicę. 40% Największych polskich firm z branży IT eksportuje obecnie swoje produkty lub usługi za granicę, a przychody z eksportu stanowią prawie 20 procent ich przychodu. Duże firmy informatyczne oczekują dalszego zwiększania swoich przychodów z eksportu w ciągu najbliższych dwóch lat.

Więcej w informatyka
Oszczędności dzięki mobilności

W 2004 roku na odległość pracowało na świecie aż 650 mln osób. W ciągu najbliższych trzech lat liczba ta ma wzrosnąć o 200 mln, co oznacza, że w 2009 roku...

Zamknij