Udziały u nas nie są na sprzedaż

Własną firmę można z powodzeniem prowadzić nie tylko w formie spółki prawa handlowego – warto również pomyśleć o założeniu spółdzielni. W takiej formie mogą z powodzeniem działać przedsiębiorstwa z różnych branż, choć najczęściej kojarzy się ona ze spółdzielniami mieszkaniowymi. Funkcjonowanie spółdzielni może być nastawione zarówno na zwiększanie majątku, jak i na społeczną czy oświatowo-kulturalną aktywizację jej członków. Elementami wyróżniającymi spółdzielnie są: działalność w interesie swoich członków i charakter przedsiębiorstw osobowych, a nie kapitałowych: stąd ustawowe określenie minimalnej liczy członków i założycieli – 10 osób fizycznych lub 3 osoby prawne. .Przepisy prawa spółdzielczego nie określają minimalnej wysokości kapitału zakładowego niezbędnej do utworzenia spółdzielni, co czyni tę formę znacznie wygodniejszą np. od spółki kapitałowej, daje bowiem szansę na prowadzenie działalności osobom ,które ze względów ekonomicznych nie mogłyby prowadzić jej indywidualnie. Zalety spółdzielni, według Elżbiety Łukowskiej, prezes Spółdzielni Pracy Specjalistów Rentgenologów w Warszawie, to przede wszystkim równy wpływ wszystkich członków na jej działanie (podczas walnych zgromadzeń stosuje się zasadę jeden członek – jeden głos). Plusem jest również fakt, że wszyscy członkowie są równocześnie pracownikami i współwłaścicielami. Skład osobowy spółdzielni jest zmienny, dzięki czemu dość łatwo można z niej wystąpić. O przyjęciu nowych członków decyduje jednak sama spółdzielnia. W praktyce może się okazać, że dana osoba nie zostanie członkiem spółdzielni, gdyż nie spełnia wymogów ustalonych np. w statucie. Obowiązuje zasada niezbywalności udziałów – można je wypowiedzieć, ale nie można ich zbyć w drodze czynności prawnej, np. umowy sprzedaży. Za swoje zobowiązania spółdzielnia odpowiada całym majątkiem Jej członkowie natomiast uczestniczą w stratach jedynie do wysokości zadeklarowanych udziałów i nie odpowiadają wobec wierzycieli za zobowiązania spółdzielni.

Więcej w prawo handlowe, prawo spółdzielcze
Jak założyć spółkę partnerską

Wspólnik w spółce partnerskiej – podobnie, jak w spółce jawnej – odpowiada swoim majątkiem za długi spółki. Wierzyciel może się jednak domagać zaspokojenia z majątku osobistego wspólnika dopiero wówczas, gdy...

Zamknij