Menedżer skutecznie do firmy przywiązany

Każda organizacja jest unikalna, z tego powodu istnieją różne kryteria doboru kadry menedżerskiej. Dwa główne powody, dla których konieczne jest ciągłe dokształcanie pracowników, podnoszenie ich umiejętności oraz większa integracja z firmą. Kluczowym punktem wyjścia w procesie tworzenia kadry zarządzającej jest szczegółowe określenie profilu kompetencji, jakie pracownik powinien posiadać. Oprócz przebiegu kariery zawodowej i posiadanych predyspozycji osobistych duży wpływ na wybór odpowiedniej osoby ma również dążenie do stałego rozwoju oraz pogłębiania wiedzy. Dodatkowe kształcenie powinno wiązać się z przyszłą ścieżką kariery tak, aby zapewnić optymalne kompetencje na każdym etapie rozwoju zawodowego To zapewniają studia podyplomowe, kursy i szkolenia. Tajemnica sukcesu w budowaniu sprawnego zespołu menedżerów tkwi w odpowiednich proporcjach. Tylko 20% pracowników powinna stanowić tzw. Świeża krew, czyli menedżerowie z innych organizacji. Samookreślenie kadry zarządzającej musi zostać dokładnie przeanalizowane i wymaga odpowiedniego zestawu narzędzi, m.in. systemu ocen okresowych, testów, rozpoznania potencjału zawodowego. Zarówno na studiach jak i na kursach czy szkoleniach należy zwracać dużą wagę na ich zawartość merytoryczną oraz wykładowców i trenerów prowadzących te zajęcia. Najbardziej wartościowe są te, które przekładają się na konkretne zyski dla firmy, czyli pozwalają zdobyć pracownikom określone kompetencje, kwalifikacje oraz pozostają na długo w ich pamięci. Cena nigdy nie powinna być głównym kryterium wyboru. Skuteczna metoda pogłębiania wiedzy kierowników, menedżerów i specjalistów są studia podyplomowe MBA, przeznaczone dla świeżo pieczonych absolwentów menedżerów albo posiadających kilkuletnie doświadczenie w strukturze różnych korporacji (Executive MBA).