O wyższości papieru nad plikiem elektronicznym

Czasem zdarza się, że firmy przesyłają e-mailem zeskanowaną treść faktury, którą później drukuje kontrahent. Trzeba jednak pamiętać, że muszą to być dokumenty bez podpisu – podpisany plik nie jest fakturą w rozumieniu przepisów o VAT. Co więcej, w razie zakwestionowania przez organy skarbowe takich dokumentów jako faktur VAT, nabywca może stracić prawo do odliczenia na ich podstawie tego podatku, a sprzedawca – zapłacić grzywnę za niewystawienie albo wadliwe wystawienie faktury. Taka sytuacja spotkała polską filię zagranicznej firmy z branży motoryzacyjnej – urzędy skarbowe w kilku krajach unijnych odrzuciły jej wnioski o zwrot VAT, ponieważ wymagały przedstawienia oryginałów faktur. Aby e-faktura mogła być uznana za fakturę VAT, musi być wystawiona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej. A zatem, faktury (również korygujące i duplikaty) można wystawiać, przesyłać i przechowywać w formie elektronicznej pod warunkiem, że autentyczność ich pochodzenia i integralność treści są zagwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez tzw. system EDI, zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych. Niektóre kraje unijne wprowadziły jednak dodatkowe wymagania dotyczące wystawiania faktur elektronicznych, dlatego przedsiębiorca zawsze powinien sprawdzić ustawę o VAT kraju, w którym stara się o zwrot podatku. Daniel Zarzycki z kancelarii prawnej Grynhoff, Woźny i Wspólnicy uważa, że sytuacja, w której nie ma wymogu podpisywania tradycyjnych faktur, a faktury elektroniczne muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, jest niepoparta racjonalnymi przesłankami.

Więcej w e-faktura, podpis elektroniczny
e-faktura itelligence w Kronopol Sp. z o.o.

Konsultanci itelligence wdrożyli odpowiednie rozszerzenie rozwiązania SAP umożliwiając tym samym wystawianie faktur podpisanych elektronicznym podpisem. Dzięki kwalifikowalnemu podpisowi elektronicznemu wydanemu przez Krajową Izbę Rozliczeniową, elektroniczna faktura nabrała mocy prawnej i...

Zamknij